Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre konkurser, men flere tabte job i maj

Konkurser maj 2019

Der var 211 konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 5 pct. færre end i april. Konkurserne medførte 1.039 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 21 pct. flere end i april. I perioden marts-maj 2019 var der 6 pct. flere konkurser end i december 2018 til februar 2019, men jobtabet var 19 pct. lavere. I denne måneds artikel er der fokus på hvor lang tid, de konkursramte virksomhederne har levet.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Stor forskel på konkursramte virksomheders levetid brancherne imellem

Den gennemsnitlige levetid for aktive virksomheder (omsætning ≥1 mio. kr. eller ansatte), der gik konkurs fra januar 2009 til maj 2019, var 8,6 år. Nulvirksomhederne (omsætning <1 mio. kr. og ingen ansatte) levede 5,9 år. Der er stor variation brancherne imellem med de konkursramte aktive landbrug som de længstlevende med 16,1 år, mens de konkursramte aktive hoteller og restauranter har levet 5,2 år. Konkursramte enkeltmandsvirksomheder og aktieselskaber har levet omkring 12 år, anpartsselskaber lidt over seks år og iværksætterselskaber to år.

Levetid for konkursramte virksomheder, janur 2009 - maj 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Få brancher dominerer konkursbilledet

De konkursramte virksomheder er ret koncentreret på nogle få branchegrupper. Af de 25.900 konkursramte aktive virksomheder fra januar 2009 til maj 2019 er 58 pct. placeret inden for handel mv. (24 pct.), byggeri (20 pct.) og erhvervsservice (14 pct.). Landbrug, finansiering og forsikring, ejendomshandel mv. og information og kommunikation udgør hver især 1-4 pct.

Af de 35.500 konkursramte nulvirksomheder er 42 pct. placeret inden for handel mv. (15 pct.), erhvervsservice (14 pct.) og finansiering og forsikring (13 pct.). Mindre end 1 pct. er landbrugsvirksomheder.

De aktive virksomheder stod for en tredjedel af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 637 konkurser i maj. Heraf ramte 230 eller 36 pct. aktive virksomheder. De stod for 97 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. En tredjedel af de 1.039 tabte job var placeret i Region Hovedstaden, mens en fjerdedel var placeret i Region Syddanmark. Regionerne Sjælland og Nordjylland stod hver især for 12 pct. af de tabte job, mens Regions Midtjylland stod for 18 pct.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

894

615

710

582

536

603

659

663

638

588

1150

926

709

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

202

202

231

216

232

195

182

181

188

247

218

223

211

Faktiske i alt

856

624

564

380

414

601

1081

793

686

508

1192

966

637

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13

20

8

9

16

12

22

19

24

34

16

10

17

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

30

38

32

13

17

25

37

25

25

33

49

35

39

Bygge og anlæg

105

85

71

70

61

88

123

101

74

57

106

92

99

Handel og transport mv.

235

176

176

125

154

190

302

229

215

148

337

302

219

Ejendomshandel og udlejning

18

17

16

7

12

17

25

13

16

18

25

16

16

Erhvervsservice

152

104

97

49

71

98

185

131

120

79

224

138

95

Øvrige brancher, ex. uoplyste

218

149

131

87

65

143

324

219

185

117

380

324

129

Uoplyst aktivitet

85

35

33

20

18

28

63

56

27

22

55

49

23

Hovedstaden

562

354

337

178

155

364

717

486

433

169

805

684

313

Sjælland

77

59

51

44

51

63

88

86

61

60

78

56

71

Syddanmark

72

73

72

52

67

54

86

51

79

113

114

105

99

Midtjylland

104

107

74

79

92

88

152

124

75

115

144

85

101

Nordjylland

41

31

30

27

49

32

38

46

38

51

51

36

53

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1059

967

1205

978

772

900

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

Hovedstaden

181

308

565

365

194

367

413

161

438

194

287

214

346

Sjælland

130

77

130

76

96

82

149

153

875

81

150

97

123

Syddanmark

252

188

187

211

202

196

200

93

224

419

228

220

263

Midtjylland

346

316

236

279

179

188

171

169

251

315

293

210

183

Nordjylland

150

78

87

47

101

67

94

96

98

109

102

120

124

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4, www.statistikbanken.dk/konk8 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juni 2019 - Nr. 214

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation