Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Lille stigning i antal konkurser

Konkurser januar 2019

Der var 183 konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Konkurserne førte til 1.886 tabte fuldtidsjob - heraf over 700 i en enkelt virksomhed. Antallet af konkurser er 4 pct. højere end i december, mens jobtabet er 181 pct. højere. Antallet af konkurser i november-januar er 15 pct. lavere end i perioden august-oktober, men de medførte 35 pct. flere tabte job. I denne måned er der fokus på omfanget af konkurser i forskellige virksomhedsformer.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

Anpartsselskaber stod for 60 pct. af konkurserne i 2018

Virksomheder organiseret som anpartsselskaber stod for 60 pct. af de 2.434 konkurser blandt aktive virksomheder i 2018 (omsætning ≥ 1 mio. kr. og/eller ansatte, som er den afgrænsning, der anvendes i konkursstatistikken), selv om de kun udgjorde 41 pct. af alle aktive virksomheder. Enkeltmandsvirksomhederne stod for 18 pct. af konkurserne og for 27 pct. af alle aktive virksomheder. Iværksætterselskaberne stod for 11 pct. af konkurserne, men kun for 2 pct. af alle virksomhederne. Aktieselskaberne stod for 8 pct. af konkurserne og for 14 pct. af virksomhederne.

Virksomheder, konkurser og konkursandele fordelt på virksomhedsformer. 2018

Iværksætterselskaberne havde langt den højeste konkursandel

Når konkurserne i iværksætterselskaberne ses i relation til det fåtal af dem, der havde en omsætning ≥ 1 mio. kr. og/eller ansatte, var deres konkursandel på 6,3 pct. mere end tre gange højere end anpartsselskabernes og mere end fire gange højere end det totale gennemsnit på 1,4 pct.

Selv om aktieselskaberne kun stod for 8 pct. af konkurserne, ser billedet noget anderledes ud, når den konkursramte omsætning og beskæftigelse inddrages, idet 24 pct. af de konkursramte job og 35 pct. af den konkursramte omsætning kommer fra aktieselskaber.

Flere tabte job

I faktiske tal var der i alt 686 konkurser i januar. Heraf ramte 185 eller 27 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 99,6 pct. af omsætningen og for 1.886 tabte job. Jobtabet er 104 pct. højere end gennemsnittet i juli-december.

Konkurser og tabte job i brancher og regioner.

 

2017

2018

2019

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

1235

374

514

536

477

840

608

711

574

536

590

663

675

670

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

215

191

239

183

220

201

203

231

215

227

192

179

177

183

Faktiske i alt

1524

349

452

600

441

856

624

564

380

414

601

1081

793

686

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12

11

20

19

9

13

20

8

9

16

12

22

19

24

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

39

15

25

31

20

30

38

32

13

17

25

37

25

25

Bygge og anlæg

129

51

66

81

80

105

85

71

70

61

88

123

101

74

Handel og transport mv.

411

132

147

183

144

235

176

176

125

154

190

302

229

215

Ejendomshandel og udlejning

32

13

10

15

12

18

17

16

7

12

17

25

13

16

Erhvervsservice

263

54

68

91

68

152

104

97

49

71

98

185

131

120

Øvrige brancher, ex. uoplyste

422

58

89

135

88

218

149

131

87

65

143

324

219

185

Uoplyst aktivitet

216

15

27

45

20

85

35

33

20

18

28

63

56

27

Hovedstaden

1200

104

183

300

188

562

354

337

178

155

364

717

486

433

Sjælland

94

50

73

63

53

77

59

51

44

51

63

88

86

61

Syddanmark

73

70

62

71

65

72

73

72

52

67

54

86

51

79

Midtjylland

127

83

95

121

102

104

107

74

79

92

88

152

124

75

Nordjylland

30

42

39

45

33

41

31

30

27

49

32

38

46

38

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

836

1240

1819

845

886

1059

967

1205

978

772

900

1027

672

1886

Hovedstaden

236

274

362

199

267

181

308

565

365

194

367

413

161

438

Sjælland

129

443

232

142

98

130

77

130

76

96

82

149

153

875

Syddanmark

206

236

315

116

253

252

188

187

211

202

196

200

93

224

Midtjylland

135

201

779

318

175

346

316

236

279

179

188

171

169

251

Nordjylland

130

86

131

70

93

150

78

87

47

101

67

94

96

98

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. februar 2019 - Nr. 34

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur