Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret forbrugertillid

Forbrugerforventninger juni 2019

Forbrugertilliden ligger på 5,8 i juni mod 5,9 i maj. Forbrugertilliden er således uændret i forhold til sidste måned. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 4,4. Alle indikatorer som forbrugertilliden beregnes på, ligger højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, med undtagelse af indikatoren, der belyser købelysten til varige forbrugsgoder. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation ligger på 9,0 i juni, mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger lidt lavere på 7,4. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation ligger på 10,2, mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger noget lavere på 7,2.

Fortsat tillid til økonomisk fremgang

Forbrugerne forventer fortsat, at både familiens og Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren for familiernes økonomiske situation ligger på 14,6, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 12,8. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation ligger på 3,5, mens gennemsnittet for det seneste halve år er lidt lavere og ligger på 1,4.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 8,3, og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,9.

Forbrugerne tror på faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 4,3. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 2,5. Det betyder, at forbrugerne tror på større fald i arbejdsløsheden end tidligere.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

8,9

3,1

6,9

7,4

3,9

3,3

3,8

3,7

5,9

5,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,6

4,7

5,9

6,3

7,3

4,9

4,5

7,9

10,7

9,0

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

11,5

13,8

13,7

12,2

12,0

14,2

10,2

13,8

14,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

5,1

12,3

15,2

7,7

6,4

5,0

5,9

8,0

10,2

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

15,1

0,3

8,8

8,2

-1,3

0,5

0,4

0,9

4,4

3,5

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-5,0

-6,2

-6,5

-6,3

-6,5

-7,2

-5,3

-6,5

-7,4

-8,3

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar.

Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger1

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-12,7

-15,5

-9,0

-5,9

-6,9

-7,9

-7,1

-6,2

-4,0

-5,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

15,6

14,0

20,2

24,3

20,8

22,1

20,3

24,1

26,5

24,0

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-10,7

0,5

-8,9

-9,1

-2,3

-3,4

-0,3

-2,8

-2,1

-4,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,7

-4,8

-2,8

-3,1

-4,9

-6,1

-1,9

-3,7

0,6

-1,6

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

60,8

60,8

57,5

59,2

56,8

59,5

59,8

56,8

58,5

60,7

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

27,9

27,9

28,3

29,1

21,3

28,8

32,4

25,9

32,1

33,3

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

26,5

25,7

27,1

27,7

23,9

24,7

29,2

28,7

30,7

26,6

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme

tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2019 - Nr. 236

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juli 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information