Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg flader ud

Firmaernes køb og salg december 2018

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 0,2 pct. fra november til december, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 2,1 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Mens "industri" nød fremgang, kan "detailhandel" se tilbage på en mat december.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Industri i fremgang

Fra november til december steg det sæsonkorrigerede salg i "industri" 6,0 pct. "Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper" bidrog med 3 mia. kr. til udviklingen, men også "medicinalindustri" oplevede stigende salg - se Industriens produktion og omsætning i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37. Fra tredje til fjerde kvartal 2018 steg "industri" med 3,1 pct. Også over denne periode oplevede "medicinalindustri" vækst. Bemærk, at Industriens produktion og omsætning er korrigeret for prisudvikling, mens Firmaernes køb og salg opgøres i løbende priser.

Julehandlen rykker fra december til november

Salget inden for detailhandel faldt 4,2 pct., når man sammenligner december 2017 med december 2018. Mens december-salget faldt i forhold til samme måned året før, bød november på en fremgang fra 2017 til 2018. Dette kan hænge sammen med fænomenet "Black Friday", hvor julehandel rykkes fra december til november. Udviklingen i detailomsætningen er nærmere beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:26. Ved sammenligning af de to statistikker bør det bemærkes, at Detailomsætningsindekset er korrigeret for prisudvikling, mens Firmaernes køb og salg opgøres i løbende priser.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for november 2018 er revideret fra 324,4 mia. kr. i den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:19 til 324,0 mia. kr. Det er en nedjustering på 0,4 mia. kr., hvilket svarer til 0,1 pct. Ved næste offentliggørelse har Danmarks Statistik modtaget momsangivelser fra kvartals- og halvårsindberettende firmaer for fjerde kvartal 2018, hvorved estimater erstattes af indberetninger. Dette er specielt relevant for branchegrupper med mange små og mellemstore firmaer som fx "landbrug, skovbrug og fiskeri".

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Januar

289,3

302,3

319,6

 

266,1

287,8

303,6

Februar

284,8

314,0

312,2

 

267,0

277,7

276,6

Marts

291,8

311,5

310,7

 

287,3

326,0

308,4

April

289,4

302,9

320,6

 

291,9

287,8

313,8

Maj

293,7

309,5

321,5

 

290,0

310,0

324,8

Juni

295,4

310,2

320,1

 

318,6

330,3

334,7

Juli

292,2

311,8

320,9

 

269,6

285,5

298,5

August

296,6

310,2

326,1

 

292,8

306,9

323,2

September

300,4

312,6

321,3

 

312,0

319,0

320,7

Oktober

298,5

314,9

324,7

 

304,5

325,9

340,9

November

301,7

315,2

324,0

 

313,0

328,0

339,2

December

307,1

320,2

324,7

 

348,2

349,3

352,9

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Nov.
2018

Dec.
2018

Æn-
dring

 

Juli 2018
- sept. 2018

Okt. 2018
- dec. 2018

Æn-
dring

 

Dec.
2017

Dec.
2018

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

324,0

324,7

0,2

 

968,3

973,4

0,5

 

349,3

352,9

1,0

I alt inkl. energi mv.

372,9

373,7

0,2

 

1111,0

1121,6

0,0

 

398,5

411,9

3,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,0

7,9

-12,5

 

27,4

26,0

-5,0

 

13,1

10,6

-19,3

Industri

64,3

68,1

6,0

 

191,5

197,3

3,1

 

64,2

68,2

6,2

Bygge og anlæg

23,5

23,1

-1,8

 

72,1

69,6

-3,5

 

28,0

28,2

0,7

Handel

120,6

118,9

-1,5

 

358,8

359,9

0,3

 

124,5

121,0

-2,8

Handel med biler og motorcykler

13,0

12,9

-0,0

 

39,1

39,3

0,5

 

12,2

11,7

-4,1

Engroshandel

78,4

77,4

-1,3

 

232,7

234,2

0,6

 

78,1

76,6

-2,0

Detailhandel

29,2

28,5

-2,2

 

87,0

86,5

-0,6

 

34,2

32,8

-4,2

Transport

36,1

36,0

-0,3

 

105,9

108,9

2,8

 

33,3

36,6

10,0

Hoteller og restauranter

5,4

5,5

0,0

 

15,8

16,1

2,0

 

5,2

5,5

4,0

Information og kommunikation

15,5

14,3

-7,9

 

46,1

45,6

-1,2

 

20,0

19,0

-5,4

Finansiering og forsikring

6,8

6,4

-5,5

 

20,1

19,8

-1,5

 

7,6

7,3

-4,0

Ejendomshandel og udlejning

6,0

7,9

31,3

 

18,3

20,0

9,5

 

6,2

7,3

17,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2019 - Nr. 51

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation