Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Både eksport og import steg i 2018

Udenrigshandel med varer (md) december 2018

Eksporten af varer faldt i december med 3,5 pct. og importen faldt med 3,2 pct. Ser man på hele 2018, steg eksporten med 0,8 pct. sammenlignet med 2017, mens importen steg med 2,8 pct. Eksporten til Danmarks største marked, Tyskland, steg 1,9 pct. i 2018. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Japan er Danmarks 13. største eksportmarked

En frihandelsaftale mellem EU og Japan trådte i kraft 1. februar 2019. Eksporten til Japan udgjorde i 2018 2,1 pct. af Danmarks samlede vareeksport svarende til 14,0 mia. kr. I 2018 var de største eksportvarer medicinske og farmaceutiske produkter samt kød og kødvarer.

Importen fra Japan udgjorde i 2018 2,8 mia. kr., og Japan var dermed det 30. største importland. Importen bestod bl.a. af tekniske og videnskabelige instrumenter samt køretøjer.

Import og eksport over for Japan, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for januar-november 2018 opjusteret eksporten med 0,5 mia. kr. mens importen er nedjusteret med 0,1 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2018.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. December 2018

 

December

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

1,9

6,5

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

44,7

46,8

 

-1,5

-3,2

0,6

2,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,4

6,8

 

0,2

-4,9

-2,0

3,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

1,6

 

-9,8

-2,1

-8,6

5,6

Kemikalier og kemiske produkter

5,9

6,6

 

-0,5

-2,4

3,0

3,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,8

7,0

 

0,9

-5,3

-0,1

3,5

Maskiner undt. transportmidler

11,8

11,3

 

-0,2

-2,9

0,4

2,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,7

 

-4,2

3,1

6,1

3,5

Færdigvarer og andre varer

8,4

8,8

 

-3,9

-4,4

0,9

1,2

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,6

53,3

 

1,1

-3,5

2,1

0,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,2

10,0

 

-0,2

-2,0

-0,7

-3,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

2,2

 

8,6

-7,1

11,3

-3,3

Kemikalier og kemiske produkter

10,6

12,9

 

12,2

-7,4

5,8

6,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,0

5,2

 

-12,5

1,8

6,6

1,5

Maskiner undt. transportmidler

11,7

12,2

 

-1,2

-2,2

-1,0

-2,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,6

1,7

 

-3,6

-3,7

1,0

2,3

Færdigvarer og andre varer

7,8

9,1

 

-1,6

-2,7

0,1

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

1,6

6,2

 

 

 

 

 

Import i alt

48,3

50,4

 

-1,4

-4,3

-0,3

5,4

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,1

3,1

 

-15,3

-9,5

-5,9

20,5

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

 

Eksport i alt

49,8

56,5

 

0,7

-4,4

1,5

1,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

24,5

-28,7

24,0

10,9

Skibe, fly mv.

0,5

0,5

 

 

 

 

 

1 Oktober-december 2018 i forhold til juli-september 2018.

2 Januar-december 2018 i forhold til januar-december 2017, ændring i faktiske tal.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
December 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

46,8

 

-1,5

-3,2

0,6

2,8

 

53,3

 

1,1

-3,5

2,1

0,8

EU

34,3

 

-2,8

-3,8

-0,4

2,9

 

31,5

 

0,8

-1,9

1,7

0,0

Tyskland

10,8

 

-2,4

-1,8

1,2

2,7

 

7,8

 

6,3

-2,7

-12,5

1,9

Sverige

5,3

 

-2,3

-9,3

-3,8

3,7

 

5,1

 

0,6

-3,8

1,0

0,0

Storbritannien

1,7

 

7,9

-5,8

-8,2

-3,6

 

3,7

 

-19,9

19,6

12,1

-18,1

Nederlandene

3,8

 

-6,5

-3,8

-1,4

5,5

 

3,0

 

1,8

34,2

5,8

13,1

Frankrig

1,7

 

2,4

3,5

10,2

5,4

 

2,0

 

-2,4

-4,8

-7,3

6,9

Verden uden for EU

12,5

 

2,4

-1,3

3,6

2,6

 

21,8

 

1,4

-5,7

2,5

2,0

Norge

1,3

 

1,0

-3,9

1,0

5,0

 

3,2

 

-1,0

-6,4

-2,8

2,4

USA

1,3

 

5,4

-5,3

7,2

8,2

 

5,4

 

-3,7

10,3

7,7

9,2

Kina

4,0

 

-1,2

-0,4

7,1

0,7

 

2,5

 

10,0

-12,3

16,2

-4,9

Rusland

0,5

 

-8,3

-10,4

38,9

24,7

 

0,5

 

-0,5

-0,6

-3,7

0,0

BRIIKS3

5,2

 

-0,2

-2,7

8,1

1,7

 

3,7

 

1,1

-8,8

5,6

-3,9

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2019 - Nr. 39

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information