Gå til sidens indhold

Stigning i andelen af ledige stillinger

Ledige stillinger 3. kvt. 2018

Andelen af ledige stillinger var i tredje kvartal 2018 på 2,1 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før og det højest niveau siden statistikkens start i 2010. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode faldt ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,2 til 4,9 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeret

Kurven viser sammenhæng mellem ledige stillinger og AKU-ledighed

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 til og med tredje kvartal 2018 har der overordnet været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Fra tredje kvartal 2017 til første kvartal 2018 ses der en mindre forskydning af kurven ind mod koordinatsystemets nulpunkt, hvilket kan indikere en større effektivitet i besættelsen af de ledige stillinger. Den seneste udvikling, med en stigning i andelen af ledige stillinger samt en faldende ledighed, tyder igen på en overordnet konjunkturforbedring.

Højeste niveau af ledige stillinger siden statistikkens start

Det sæsonkorrigerede antal ledige stillinger i den private sektor steg med 3.000 til 35.800 ledige stillinger i tredje kvartal 2018. Det er det højeste antal siden statistikkens start i 2010. Andelen af ledige stillinger steg med 0,2 procentpoint til 2,1 pct., når der korrigeres for sæsonudsving.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeret

Kun Nordjylland havde et fald i andelen af ledige stillinger

I Region Nordjylland faldt andelen af ledige stillinger i tredje kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før med 0,2 procentpoint - fra 1,4 til 1,2 pct. Dermed var Nordjylland også den region med den laveste andel af ledige stillinger. Region Sjælland havde en uændret andel af ledige stillinger med 1,7 pct. sammenlignet med året før. Største stigning i andelen af ledige stillinger havde Region Syddanmark, hvor andelen steg med 0,3 procentpoint til 1,9 pct. ledige stillinger. Både Region Hovedstaden og Region Midtjylland havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til hhv. 2,3 og 2,0 pct. Dermed var Region Hovedstaden igen den region med den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,4 pct. Det svarer til en fremgang på 0,1 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til 2,0 pct. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde en andel af ledige stillinger på 1,8 pct., hvilket er uændret i forhold til året før. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,3 procentpoint til 1,8 pct. Dermed havde de største arbejdssteder også den største stigning i andelen af ledige stillinger i forhold til samme kvartal året før.

Størst stigning i branchen handel og transport mv

Branchen handel og transport mv havde den største stigning i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint til en andel på 1,7 pct. i forhold til året før. Eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var information og kommunikation, som steg med 0,1 procentpoint til en andel på 3,1 pct. Dermed havde branchen også den højeste andel af ledige stillinger. Brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt bygge og anlæg havde begge en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 1,6 og 2,9 pct. Erhvervsservice havde med en andel på 2,7 pct., et fald i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint. Branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel havde med et fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint den største nedgang i andelen af ledige stillinger i forhold til året før. Med en andel på 1,3 pct., havde denne branche dermed også den laveste andel af ledige stillinger i tredje kvartal 2018.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2017

2018

2017

2018

 

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

32267

33071

31953

32790

35815

2,0

2,0

1,9

1,9

2,1

I alt - faktiske

32609

29918

32366

35063

36274

1,9

1,8

1,9

2,0

2,0

Hovedstaden

12656

13212

13815

14307

14616

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

Sjælland

3091

2164

2691

2536

3216

1,7

1,2

1,6

1,5

1,7

Syddanmark

5253

4768

5024

5671

6433

1,6

1,5

1,5

1,7

1,9

Midtjylland

6464

5646

6238

7352

7709

1,8

1,6

1,7

1,9

2,0

Nordjylland

2205

1876

2205

2612

1878

1,4

1,2

1,4

1,7

1,2

Uden fast arbejdssted1

2941

2253

2393

2585

2422

4,1

3,5

3,8

3,8

3,7

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

3. kvt. 2017

3. kvt. 2018

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

32609

7450

10389

3719

8111

2941

36274

7772

11799

4132

10149

2422

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5205

433

1654

567

2546

5

5471

564

1232

636

3021

18

Bygge og anlæg

4657

1638

2157

550

303

9

4938

2031

1925

595

380

7

Handel og transport mv.

8898

2683

2942

1111

1824

337

12586

2972

4663

1578

2628

744

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3334

893

873

547

963

59

3432

554

1269

201

1378

31

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2004

380

651

243

709

21

1641

383

329

115

804

10

Erhvervsservice

8513

1424

2112

701

1767

2510

8206

1268

2381

1007

1938

1612

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,9

2,3

1,8

1,8

1,5

4,1

2,0

2,4

2,0

1,8

1,8

3,7

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,6

1,7

2,0

1,2

1,4

0,4

1,6

2,1

1,5

1,3

1,7

1,0

Bygge og anlæg

2,9

3,9

3,1

2,8

1,1

0,6

2,9

4,4

3,0

2,1

1,2

0,5

Handel og transport mv.

1,3

1,8

1,0

1,3

1,2

1,5

1,7

2,1

1,5

1,8

1,7

3,3

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,0

4,7

3,1

4,8

2,1

1,1

3,1

3,1

3,8

2,2

2,9

1,1

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,7

1,2

2,3

2,0

1,5

1,8

1,3

1,3

1,1

1,0

1,6

1,1

Erhvervsservice

2,9

2,6

2,7

1,9

2,0

6,5

2,7

2,4

2,8

2,4

2,1

4,5

1 Se note til ovenstående tabel.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2018 - Nr. 461

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation