Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret andel af ledige stillinger

Ledige stillinger 2. kvt. 2018

Andelen af ledige stillinger var i andet kvartal 2018 på 1,9 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er samme niveau som kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode steg ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,1 til 5,2 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeret

Kurven viser sammenhæng mellem ledige stillinger og AKU-ledighed

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 til og med 2017 har der overordnet været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Efter fjerde kvartal 2017 ses der en mindre forskydning af kurven ind mod koordinatsystemets nulpunkt, hvilket kan indikere en større effektivitet i besættelsen af de ledige stillinger.

Svag stigning i antallet af ledige stillinger i den private sektor

Det sæsonkorrigerede antal ledige stillinger i den private sektor steg med 600 til 32.600 ledige stillinger i andet kvartal 2018. Det svarer dog til en uændret andel af ledige stillinger på 1,9 pct.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeret

Nordjylland havde den største årlige stigning i andelen af ledige stillinger

I Region Nordjylland steg andelen af ledige stillinger i andet kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før med 0,3 procentpoint - fra 1,4 til 1,7 pct. Eneste anden region med en stigning i andelen af ledige stillinger var Region Hovedstaden, hvor andelen steg med 0,1 procentpoint til 2,2 pct. ledige stillinger. Region Midtjylland havde en uændret andel af ledige stillinger på 1,9 pct. Både Region Sjælland og Region Syddanmark havde et fald i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint til hhv. 1,5 og 1,7 pct. Den laveste andel af ledige stillinger var dermed i Region Sjælland, mens Region Hovedstaden igen var den region med den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder har fortsat den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde trods et fald i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint, fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til 2,0 pct. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde en andel af ledige stillinger på 1,7 pct., hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til året før. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til 1,8 pct.

Størst fald i branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel

Branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel havde med et fald på 0,5 procentpoint den største nedgang i andelen af ledige stillinger i forhold til året før. Med en andel på 1,3 pct., havde denne branche dermed også den laveste andel af ledige stillinger. Erhvervsservice havde med en andel på 2,7 pct., et fald i andelen af ledige stillinger på 0,4 procentpoint. I branchen handel og transport mv var andelen af ledige stillinger uændret på 1,6 pct. Branchen bygge og anlæg havde den største stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint til en andel på 2,8 pct. Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed havde en andel af ledige stillinger på 1,6 pct. og dermed en stigning 0,2 procentpoint siden året før. For branchen information og kommunikation steg andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til en andel på 3,3 pct. Dermed var information og kommunikation fortsat den branche med den højeste andel af ledige stillinger.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2017

2018

2017

2018

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

32053

32440

33208

32050

32602

1,9

2,0

2,0

1,9

1,9

I alt - faktiske

34634

32618

29966

32448

35171

2,0

1,9

1,8

1,9

2,0

Hovedstaden

13040

12659

13242

13852

14188

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

Sjælland

3109

3093

2165

2700

2563

1,8

1,7

1,2

1,6

1,5

Syddanmark

6403

5254

4772

5036

5757

2,0

1,6

1,5

1,5

1,7

Midtjylland

6807

6465

5652

6250

7395

1,9

1,8

1,6

1,7

1,9

Nordjylland

2170

2206

1877

2214

2671

1,4

1,4

1,2

1,5

1,7

Uden fast arbejdssted1

3105

2941

2258

2396

2595

4,2

4,1

3,5

3,8

3,8

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

2. kvt. 2017

2. kvt. 2018

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

34634

8098

9878

4239

9314

3105

35171

7228

11738

3673

9936

2595

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

4750

550

938

709

2547

6

5512

340

1700

663

2770

39

Bygge og anlæg

3897

1439

1691

451

285

31

4553

1660

2036

528

320

10

Handel og transport mv.

10828

3418

3728

1343

2011

328

11507

3063

4058

1148

2574

663

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3655

785

920

720

1149

80

3611

842

1078

339

1347

5

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2227

572

375

177

1096

7

1584

349

410

78

733

15

Erhvervsservice

9278

1335

2226

839

2226

2653

8403

975

2456

918

2191

1862

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,0

2,5

1,8

2,0

1,7

4,2

2,0

2,3

2,0

1,7

1,8

3,8

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,4

2,1

1,2

1,5

1,5

0,5

1,6

1,3

2,0

1,3

1,6

2,2

Bygge og anlæg

2,5

3,4

2,7

2,1

1,1

1,7

2,8

3,7

3,2

2,1

1,0

0,5

Handel og transport mv.

1,6

2,3

1,3

1,7

1,3

1,4

1,6

2,2

1,4

1,4

1,6

2,9

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,2

4,4

3,4

4,1

2,5

1,8

3,3

4,7

3,7

2,8

2,9

0,2

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,8

1,9

1,3

1,6

2,1

0,6

1,3

1,2

1,3

0,8

1,5

0,9

Erhvervsservice

3,1

2,5

2,9

2,3

2,5

6,4

2,7

1,7

3,0

2,3

2,4

5,1

1 Se note til ovenstående tabel.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2018 - Nr. 329

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation