Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg stadig på højt niveau

Firmaernes køb og salg november 2018

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,3 pct. fra oktober til november, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 0,4 pct. I bygge og anlæg steg salget, mens ejendomshandel og udlejning faldt. Det samlede fald skal ses i lyset af fremgang fra juni-august til september-november. Her steg salget 0,6 pct. og ligger fortsat højt. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Bygge og anlæg stiger

Fra oktober til november steg det sæsonkorrigerede salg i bygge og anlæg 2,4 pct. Stigningen er bredt funderet, idet der er fremgang i salget inden for alle brancher på nær "murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde". Her faldt det ikke-sæsonkorrigerede salg 74 mio. kr. fra oktober til november, svarende til 1,8 pct. - se FIKS33 i Statistikbanken. Den største stigning i bygge og anlæg kom fra "bygningsinstallation", hvor det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 0,5 mia. kr.

Ejendomshandel og udlejning gik tilbage

Det største fald fra oktober til november forekom i ejendomshandel og udlejning, som faldt 2,4 pct. Faldet skyldtes primært tilbagegang i "udlejning af erhvervsejendomme", hvor "det ikke-sæsonkorrigerede salg" faldt 4,6 mia. kr. Sammenligner man november 2017 med november 2018 faldt det ikke-sæsonkorrigerede salg i ejendomshandel og udlejning 18,6 pct., hvilket svarer til 1,0 mia. kr. Dette fald skyldtes primært, at salget i "ejendomsmæglere mv." faldt 0,6 mia. kr.

Detailhandel i fremgang

Salget inden for detailhandel steg 1,9 pct. når man sammenligner november 2017 med november 2018. Stigningen i november-salget er nærmere beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:502. Ved sammenligning af de to statistikker bør det bemærkes, at Detailomsætningsindekset er korrigeret for prisudvikling, mens Firmaernes køb og salg opgøres i løbende priser.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for oktober 2018 er revideret fra 326,8 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2018:481 til 325,5 mia. kr. Det er en nedjustering på 1,3 mia. kr., hvilket svarer til 0,4 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Januar

289,6

303,8

320,0

 

266,1

289,0

303,5

Februar

285,0

315,4

312,3

 

267,0

279,0

276,6

Marts

291,8

312,5

310,3

 

287,3

327,1

308,4

April

289,4

304,1

321,1

 

291,9

288,8

313,8

Maj

293,6

310,4

321,4

 

290,0

311,0

324,7

Juni

295,2

310,7

319,6

 

318,6

331,1

334,6

Juli

292,1

312,4

320,8

 

269,6

286,2

298,3

August

296,8

311,0

326,2

 

292,8

307,4

322,9

September

300,5

313,1

321,9

 

312,0

319,5

321,0

Oktober

298,9

315,8

325,5

 

304,5

326,2

341,0

November

301,7

315,7

324,4

 

313,0

328,3

339,4

December

307,5

319,4

.

 

349,6

349,7

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2018

Nov.
2018

Æn-
dring

 

Juni 2018
- aug. 2018

Sept. 2018
- nov. 2018

Æn-
dring

 

Nov.
2017

Nov.
2018

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

325,5

324,4

-0,3

 

966,5

971,9

0,6

 

328,3

339,4

3,4

I alt inkl. energi mv.

376,3

374,2

-0,6

 

1108,3

1121,5

1,2

 

364,5

392,6

7,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8,8

8,7

-0,8

 

26,9

26,4

-1,9

 

10,2

9,1

-10,6

Industri

64,5

63,9

-0,0

 

190,3

192,0

0,9

 

66,6

67,2

1,0

Bygge og anlæg

22,7

23,2

2,4

 

73,1

69,7

-4,6

 

26,0

26,8

3,4

Handel

121,1

121,0

-0,1

 

359,8

361,2

0,4

 

123,6

128,8

4,2

Handel med biler og motorcykler

13,6

13,3

-2,3

 

40,0

39,7

-0,6

 

14,5

15,2

5,0

Engroshandel

78,6

78,4

-0,3

 

232,4

234,6

0,0

 

78,4

82,2

4,9

Detailhandel

28,8

29,3

1,4

 

87,4

86,9

-0,7

 

30,7

31,3

1,9

Transport

37,0

36,3

-1,9

 

103,9

109,4

5,3

 

32,8

36,6

11,8

Hoteller og restauranter

5,4

5,5

1,9

 

15,8

16,3

2,8

 

5,0

5,5

11,3

Information og kommunikation

15,9

15,6

-1,7

 

46,5

46,6

0,2

 

16,0

16,2

1,7

Finansiering og forsikring

6,8

7,0

3,7

 

18,4

20,8

12,9

 

6,5

7,0

6,7

Ejendomshandel og udlejning

6,2

6,0

-2,4

 

18,8

18,1

-3,5

 

5,3

4,3

-18,6

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. januar 2019 - Nr. 19

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation