Gå til sidens indhold

Halvt så mange asylansøgere i 2017 som året før

Asylansøgninger og opholdstilladelser 2017

3.500 personer søgte om asyl i Danmark i 2017, hvilket er en halvering af bruttoansøgertallet i forhold til 2016. Bruttoansøgertallet er nu på niveau med tallet for 2011. Registreringstallet er også faldet kraftigt, og tallet for 2017 er det laveste siden 2009. Bruttoansøgertallet dækker over alle personer, der ansøger om asyl i Danmark, mens registreringstallet dækker over de personer, der får behandlet deres asylsag i Danmark. Man skal passe på med at sammenligne bruttoansøgertallet med registreringstallet inden for et år, da der er efterslæb mellem, hvornår asylansøgningen blev indgivet, og hvornår det blev afgjort om asylsagen skulle afvises eller gå videre til behandling.

Asylansøgninger

Flest asylansøgere fra Syrien

På trods af et kraftigt fald i bruttoansøgertallet fra syriske statsborgere ligger de i top med flest asylansøgninger, da 863 syriske statsborgere søgte asyl i Danmark i 2017. I 2016 søgte 1.253 syriske statsborgere asyl. Det giver et fald på 31 pct.

Asylansøgninger (bruttoansøgertallet) efter statsborgerskab

Fire ud af ti opholdstilladelser bliver givet til arbejde

I 2017 blev der givet 76.828 opholdstilladelser i alt. De fleste blev givet til arbejde, nemlig 42 pct. Herefter følger uddannelse med 23 pct. Antal opholdstilladelser til asyl dækker 4 pct. og familiesammenføring 9 pct. I denne offentliggørelse anvendes ordet opholdstilladelse som en samlet betegnelse for de forskellige legale muligheder for ophold i Danmark, dvs. opholdstilladelse og EU/EØS-registreringsbevis.

Opholdstilladelser

Flest rumænske statsborgere får opholdstilladelse

6.586 rumænske statsborgere fik opholdstilladelse i Danmark i 2017. Heraf fik 72 pct. en opholdstilladelse til arbejde. Syrien skiller sig ud blandt de ti nationaliteter, der har fået flest opholdstilladelser, da de næsten udelukkende har fået tilladelse til asyl eller familiesammenføring. De ni øvrige nationaliteter har alle fået flest tilladelser til enten arbejde eller uddannelse.

Opholdstilladelser efter statsborgerskab

Nyt fra Danmarks Statistik

23. marts 2018 - Nr. 123

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

 Grundlaget for statistikken er oplysninger fra Udlændingestyrelsen. Opgørelsen over bruttoansøgertallet er fra Nationalt Udlændinge Center (Rigspolitiet). I denne offentliggørelse anvendes ordet opholdstilladelse som en samlet betegnelse for de forskellige legale muligheder for ophold i Danmark, dvs. opholdstilladelse og EU/EØS-registreringsbevis.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Indvandrere og efterkommere

Anden information

Seneste nyt om Befolkning