Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mindre bilkøb i juli end i juni

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2018

Tilgangen af nye personbiler i juli var på 18.067, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 3 pct. færre end i juni og dækker over en tilgang, der var 1 pct. lavere i erhvervene og 4 pct. lavere i husholdningerne. Tilgangen i perioden maj-juli var 3 pct. lavere end i februar-april.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret og trendberegnet

Ny målemetode giver højere CO2-udslip og lavere energieffektivitet

I september 2017 blev en ny metode til måling af personbilers CO2-udslip og energiforbrug taget i brug. Formålet med den nye såkaldte WLTP-metode er at få et mere realistisk billede af udslip og forbrug end den gamle NEDC-metode. Metoden bruges ved typegodkendelse af biler til bl.a. det europæiske marked. Overgangen fra NEDC til WLTP er behandlet i en rapport fra EU-kommissionen, og omregnes NEDC-værdier til WLTP-værdier ud fra rapportens anbefalinger, ligger CO2-udslippet i 2018 samlet set knap 21 pct. højere - et aktuelt niveau på 135 g/kilometer mod 113 g/kilometer. Samtidig er energieffektiviteten samlet set lidt over 17 pct. lavere - et aktuelt niveau på lidt over 18 km/liter mod 22 km/liter.

Nye bilers CO<span class='nedetekst'>2</span>-udslip og energiforbrug, udglattede værdier. Fossile brændstoffer

Privatleasing fortsat på et lavt niveau

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i juli var på 10.400 i faktiske tal, og det er 10 pct. flere end sidste år. Tilgangen var fordelt på 8.700 købte og 1.700 leasede biler. Antallet af købte biler var 26 pct. højere end i juli 2017, mens der var 33 pct. færre leasingbiler.

Med 4.800 leasede og 1.300 købte personbiler var erhvervenes tilgang 6.100 i juli 2018, hvilket er 5 pct. flere end sidste år. Antallet af købte biler var 17 pct. lavere, mens der var 14 pct. flere leasede biler.

12-månederssalget næsten uændret omkring 220.000 biler

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 220.000 biler eller 4 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 1 pct. til 136.300 biler som et resultat af 12 pct. flere købte og 33 pct. færre leasede biler. Tilgangen til erhvervene over de seneste 12 måneder lå 11 pct. lavere end i perioden forud, idet der blev købt 14 pct. og leaset 11 pct. færre biler.

Statistikken udkommer senere end normalt som følge af tekniske problemer hos en dataleverandør.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

 

2018

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

19310

18951

18506

18686

18590

18067

 

-2,5

-2,8

I husholdningerne

12421

12271

11510

11629

11466

11041

 

-5,7

-3,7

I erhvervene

6889

6680

6996

7058

7124

7025

 

3,1

-1,4

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

Aug. 2016
- juli 2017

Aug. 2017
- juli 2018

Æn-
dring

 

2017

2018

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15221

16487

8,3

 

228879

220020

-3,9

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6959

8739

25,6

 

103288

115471

11,8

Privatleasing

2493

1664

-33,3

 

31071

20860

-32,9

Samlet tilgang

9452

10403

10,1

 

134359

136331

1,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8262

7748

-6,2

 

125591

104549

-16,8

Ikke-leasingbiler (a)

1558

1294

-16,9

 

25639

22068

-13,9

Til leasing

6704

6454

-3,7

 

99952

82481

-17,5

Erhvervsleasing (b)

4211

4790

13,7

 

68881

61621

-10,5

Samlet tilgang (a+b)

5769

6084

5,5

 

94520

83689

-11,5

Erhvervskøretøjer i alt

 

 

 

 

 

 

 

Varebiler

2065

1892

-8,4

 

35841

34480

-3,8

Lastbiler

142

148

4,2

 

2049

2172

6,0

Sættevognstrækkere

154

138

-10,4

 

2656

2446

-7,9

Busser

60

75

25,0

 

1309

975

-25,5

Nyt fra Danmarks Statistik

15. august 2018 - Nr. 309

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information