Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dansk forbrug er på vesteuropæisk niveau

Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 2016

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2016 ligger 13 pct. over gennemsnittet for EU-28-landene. Dermed ligger Danmark på samme niveau som en række andre vesteuropæiske lande, men dog noget lavere end vores naboland Tyskland, som ligger 22 pct. over EU-gennemsnittet. Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, en husholdning forbruger, hvad enten de er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse.

Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2016*

Dansk BNP 24 pct. over EU-gennemsnittet

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger ligger 24 pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og det faktiske individuelle forbrug, er spredningen landene imellem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For Finland, Danmark, Belgien, Frankrig, Nederlandene og Sverige befinder det faktiske individuelle forbrug sig inden for et interval fra 14 til 10 pct. over EU-gennemsnittet. Denne beskedne forskel på 4 procentpoint betyder, at landene reelt ligger på samme niveau. For de samme landes BNP pr. indbygger er spredningen betydelig større. Nederlandene ligger fx 28 pct. over EU-gennemsnittet, mens Frankrig kun ligger 4 pct. over.

Nye EU-lande langt under EU's gennemsnit

For de 13 lande, der er indtrådt i EU efter 2004, er det faktiske individuelle forbrug højest på Cypern. Det ligger 9 pct. under EU-gennemsnittet. Lavest ligger Bulgarien, hvor det faktiske individuelle forbrug kun udgør knap halvdelen af EU-gennemsnittet.

Sammenlignelige tal

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det sige, at de er omregnet med købekraftparitet. Købekraftparitet udjævner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der omregnes med købekraftpariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer, og muliggør derfor sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne.

Faktisk individuelt forbrug, det private forbrug og BNP pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2016*

 

Pr. indbygger

 

 

Pr. indbygger

Land

Faktisk
individuelt forbrug

Privat
forbrug

BNP
 

 

Land

Faktisk
individuelt forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

EU = 100

 

 

EU = 100

EU-28

100

100

100

 

Cypern

91

105

83

EU-151

108

108

108

 

Litauen

85

87

75

Euroområdet

105

105

106

 

Malta

81

82

96

 

 

 

 

 

Tjekkiet

78

74

88

Luxembourg

132

132

258

 

Slovakiet

76

74

77

Tyskland

122

120

123

 

Slovenien

76

78

83

Østrig

119

122

128

 

Polen

74

75

68

Storbritannien

116

119

107

 

Estland

72

69

75

Finland

114

108

109

 

Letland

67

68

65

Danmark

113

100

124

 

Ungarn

63

59

67

Belgien

112

108

118

 

Rumænien

61

63

58

Frankrig

111

104

104

 

Kroatien

59

60

60

Nederlandene

111

102

128

 

Bulgarien

53

54

49

Sverige

110

101

123

 

 

 

 

 

Italien

98

105

97

 

Tyrkiet

64

62

64

Irland

96

97

183

 

 

 

 

 

Spanien

89

94

92

 

Norge

133

124

148

Portugal

82

86

77

 

Schweiz

128

147

161

Grækenland

77

81

68

 

Island

114

109

128

* Foreløbige tal.
Kilde: Eurostat.

1 EU-15 dækker over de 15 EU-medlemslande, der udgjorde EU indtil 2004.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2017 - Nr. 504

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark opgøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra huslejeundersøgelsen. Prisniveaujusterede økonomiske aggregater pr. indbygger har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af disse i et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. BNP pr. indbygger omregnet med købekraftparitet anvendes til tildeling af midler fra EU¿s Strukturfonden. Lande, hvor BNP pr. indbygger er mindre end 75 pct. af EU-gennem-snittet (i perioden over 3 år) er berettiget til støtte fra Strukturfonden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information