Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industrien bruger mere energi

Erhvervenes energiforbrug (Industrien) 2018

Energiforbruget på industriarbejdspladser i Danmark er steget fra 2016 til 2018, hvor det udgjorde 98,8 mio. Gigajoule (GJ) for virksomheder med mindst 20 ansatte. Stigningen i det opgjorte energiforbrug fra 2016 til 2018 er på knap 6 pct., hvoraf den reelle stigning vurderes at være mellem 4 og 5 pct., mens resten afspejler inddragelse af nye, supplerende data. Udviklingen kan ses i lyset af en mængdemæssig stigning i industriproduktionen på 7 pct., og den mangeårige tendens til højere energieffektivitet synes således overordnet at fortsætte.

Industriens energiforbrug efter branche og tidKilde: www.statistikbanken.dk/enebr.

Især stigende forbrug i energitunge brancher

Den største stigning i energiforbruget ses inden for den energikrævende branche plast- glas-, og betonindustri, som alene står for lidt over en fjerdedel af energiforbruget i industrien. Her viser energiforbruget en procentuel stigning på 14 pct. og en nominel stigning på 3,2 mio. GJ, altså over halvdelen af den samlede registrerede stigning i energiforbruget på 5,3 mio. GJ. Den mængdemæssige stigning i aktiviteten var her på 10 pct. fra 2016 til 2018, bl.a. påvirket af høj aktivitet i byggeriet.

Den næststørste stigning i energiforbruget ses hos olieraffinaderier mv. med hhv. 9 pct. og 1,4 mio. GJ. Inden for fødevareproduktionen, som repræsenterer en fjerdedel af industriens energiforbrug, ses en stigning i energiforbruget på 3 pct. og en stigning i produktionen på 4,5 pct. Ved sammenligning med produktion og energiforbrug er det vigtigt at være opmærksom på, at danske industrivirksomheders produktion i udlandet tæller med, mens det målte energiforbrug alene er det, som anvendes i Danmark.

Træ og affald fylder mere i energiforbruget

Der er overordnet ikke sket de store ændringer i energiforbrugets sammensætning. Naturgas og elektricitet er fortsat de største energityper. Den største stigning ses for træ og affald med 2 mio. GJ, men det skyldes i et vist omfang, at datakvaliteten er forbedret på disse områder. Den måske lidt overraskende stigning for kul og koks kan ses i sammenhæng med, at disse brændsler især anvendes i betonindustrien, hvor der som nævnt var et stigende energiforbrug.

Industriens energiforbrug efter energitype og tidKilde: www.statistikbanken.dk/enetype.

Industriens energimæssige Danmarkskort

Aalborg, Kalundborg og Fredericia er de kommuner, hvor industrien har sit største energiforbrug i kraft af placeringen af særligt energitunge produktioner med cementfremstilling og olieraffinering. Over 50 pct. af industriens energiforbrug anvendtes i kun ni kommuner, hvilket giver udfordringer i energiforsyningen. To tredjedele af industriens energiforbrug er i Jylland og en tredjedel på Øerne.

Industriens energiforbrug efter kommune. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/enegeo.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2019 - Nr. 308

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Industriens energiforbrug har siden 2005 været gennemført i 2007,2009, 2012 og 2014. Energioplysningerne er omregnet til energienheden joule, hvor 1 GJ = 1 000 000 000 joule. Tabellerne omfatter alle industriarbejdspladser tilhørende firmaer med mindst 20 ansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation