Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Både importen og eksporten falder i april

Udenrigshandel med varer (md) april 2018

Importen af varer faldt i april med 5,2 pct., og eksporten af varer faldt med 2,0 pct. For importen er der fald i alle varegrupper, mens faldet i eksporten bl.a. er trukket af fald i salg af maskiner samt kemikalier og kemiske produkter, herunder medicinalvarer. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Eksporten af maskiner til Tyskland er faldet siden 2015

I perioden januar-april 2018 er eksporten faldet 0,9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket især skyldes et fald i eksport af maskiner. Eksporten er i denne periode bl.a. faldet til nogle af Danmarks største samhandelspartnere; Tyskland, Storbritannien og USA.

Danmarks eksport til Tyskland udgjorde 16 pct. af den samlede danske eksport i 2017 eksklusive skibe, fly og brændsel. I perioden januar-april 2018 faldt eksporten til Tyskland 3,5 pct. Varegruppen maskiner ekskl. transportmidler faldt i samme periode 24 pct. især forårsaget af et fald i salg af dele til vindmøller.

Danmarks eksport til Tyskland, Storbritannien og USA

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. April 2018

 

April

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,7

6,0

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

44,9

45,0

 

3,4

-5,2

-1,9

0,9

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,9

6,8

 

0,4

-2,4

-0,9

2,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

1,7

 

2,5

-4,0

-1,1

8,0

Kemikalier og kemiske produkter

6,2

6,1

 

8,2

-9,3

-1,8

1,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,0

6,9

 

0,0

-4,8

-2,2

4,8

Maskiner undt. transportmidler

10,6

10,8

 

3,6

-4,6

-2,5

-0,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,6

4,3

 

6,5

-4,3

0,1

-0,8

Færdigvarer og andre varer

7,7

8,4

 

3,9

-6,0

-2,7

-2,3

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

50,6

51,0

 

-1,1

-2,0

-1,9

-0,9

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,6

10,2

 

1,3

-2,0

-0,5

-2,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,8

2,7

 

-20,7

38,6

3,9

7,2

Kemikalier og kemiske produkter

11,3

11,3

 

-0,3

-3,7

-1,6

-0,9

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,9

5,0

 

1,5

-4,1

-2,2

9,7

Maskiner undt. transportmidler

11,3

10,8

 

0,4

-10,7

-4,4

-8,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,9

 

-4,2

11,9

-3,1

7,0

Færdigvarer og andre varer

8,7

9,2

 

-2,1

1,9

-1,3

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

-4,4

-4,1

 

 

 

 

 

Import i alt

57,4

57,5

 

4,0

8,6

2,9

9,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,8

3,8

 

-5,0

37,8

-11,1

10,8

Skibe, fly mv.

8,7

8,7

 

 

 

 

 

Eksport i alt

53,0

53,4

 

-3,4

-2,5

-1,6

-0,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,3

2,3

 

4,7

-11,9

-9,1

-0,2

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

 

1 Februar-April 2018 i forhold til november 2017-januar 2018.

2 Januar-April 2018 i forhold til januar-april 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
April 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

45,0

 

3,4

-5,2

-1,9

0,9

 

51,0

 

-1,1

-2,0

-1,9

-0,9

EU

33,9

 

3,5

-4,5

-1,8

1,1

 

29,5

 

-3,1

-2,9

-3,4

-0,6

Tyskland

10,5

 

4,8

-3,2

-2,1

-0,5

 

7,8

 

-3,6

-1,9

0,1

-3,5

Sverige

5,7

 

8,8

-3,1

-4,0

0,8

 

5,2

 

-0,9

-1,2

-2,4

-1,8

Storbritannien

1,9

 

-9,4

-0,3

1,0

4,0

 

3,3

 

-2,3

1,0

-5,1

-13,2

Nederlandene

3,7

 

1,3

-6,0

-1,3

5,4

 

2,2

 

-3,9

7,8

1,5

9,5

Frankrig

1,5

 

11,4

-6,7

5,5

2,6

 

1,8

 

-7,3

-6,6

-4,2

5,9

Verden uden for EU

11,0

 

3,3

-7,1

-1,9

0,4

 

21,5

 

1,9

-0,7

0,5

-1,3

Norge

1,4

 

8,1

-1,9

5,4

10,4

 

3,6

 

4,3

7,1

2,1

-1,4

USA

1,1

 

11,3

-16,1

-1,7

4,3

 

4,0

 

7,9

-11,2

-4,4

-6,6

Kina

3,3

 

1,5

-6,7

-3,8

-7,3

 

2,1

 

-3,0

-9,6

-2,4

-7,2

Rusland

0,4

 

-12,6

22,2

-12,7

13,4

 

0,5

 

-8,8

0,6

-8,4

4,4

BRIIKS3

4,2

 

4,3

-13,6

-5,3

-3,8

 

3,5

 

-4,4

-2,5

-5,9

-2,6

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret importen med 0,2 mia. kr. mens eksporten er næsten uændret. For januar-marts 2018 er importen opjusteret med 2,1 mia. kr. og eksporten er opjusteret med 0,1 mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juni 2018 - Nr. 225

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel