Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Både eksport og import steg i 2017

Udenrigshandel med varer (md) december 2017

Eksporten af varer steg i december med 0,4 pct. og importen steg med 1,0 pct. Sammenlignet med 2016 er handlen i 2017 steget betydeligt - eksporten er steget med 4,1 pct., og importen med 4,5 pct. Eksporten til Danmarks største marked, Tyskland, er i 2017 dog faldet 0,2 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Sydkorea er Danmarks 23. største eksportmarked

Eksporten til Sydkorea udgjorde 0,7 pct. af Danmarks samlede vareeksport i 2017 svarende til 4,9 mia. kr. En frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea trådte i kraft 1. juli 2011, og fra 2011 til 2017 steg Danmarks eksport til Sydkorea med 27 pct. Eksporten udgøres bl.a. af maskiner og udstyr til industrien, farmaceutiske produkter samt kød og mejeriprodukter.

Importen fra Sydkorea præges i nogle år meget af skibe. I 2017 udgjorde importen af skibe og fly 5,6 mia. kr. Andre importerede varer udgjorde 2,5 mia. kr. og bestod bl.a. af maskiner, elektriske apparater, jern og stål, metalvarer samt køretøjer.

Handel med Sydkorea

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For januar-november 2017 er importen opjusteret med 0,2 mia. kr. og eksporten nedjusteret med 0,8 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2017 i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:44.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. December 2017

 

December

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

2,6

6,4

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

45,3

47,0

 

-0,4

1,0

0,8

4,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,5

7,0

 

-0,9

1,1

2,1

3,9

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,2

1,7

 

3,5

0,3

3,0

9,5

Kemikalier og kemiske produkter

5,9

6,4

 

0,3

1,5

-1,1

7,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,1

7,2

 

1,4

-1,0

2,2

6,9

Maskiner undt. transportmidler

11,8

11,4

 

1,2

0,4

1,0

2,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,0

4,2

 

-8,5

5,6

-4,2

4,1

Færdigvarer og andre varer

8,7

9,1

 

-0,6

1,2

2,0

3,2

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,9

53,4

 

-1,4

0,4

0,7

4,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,9

10,4

 

0,0

-0,5

-2,9

6,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

2,1

 

1,2

-8,0

-5,8

10,8

Kemikalier og kemiske produkter

10,1

11,8

 

1,2

2,7

3,7

3,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

3,8

4,8

 

-21,5

-5,7

7,3

6,0

Maskiner undt. transportmidler

12,7

13,1

 

1,4

5,1

-1,9

1,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,7

1,8

 

4,1

-0,2

1,2

11,6

Færdigvarer og andre varer

8,1

9,3

 

2,7

-2,3

3,2

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

1,8

5,5

 

 

 

 

 

Import i alt

49,1

50,8

 

-1,8

-1,4

0,4

6,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,2

3,2

 

34,1

-16,3

10,7

18,0

Skibe, fly mv.

0,6

0,6

 

 

 

 

 

Eksport i alt

50,9

56,3

 

-3,5

1,4

0,7

4,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,5

2,5

 

-14,5

9,5

-6,4

17,1

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

 

1 Oktober-december 2017 i forhold til juli - september 2017.

2 Januar-december 2017 i forhold til januar-december 2016.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
December 2017

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

November

December

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

47,0

 

-0,4

1,0

0,8

4,5

 

53,4

 

-1,4

0,4

0,7

4,1

EU

35,2

 

-1,0

1,0

1,4

4,3

 

30,9

 

-1,2

-2,9

-1,6

3,3

Tyskland

10,6

 

-1,7

0,7

-0,9

4,5

 

8,1

 

-7,0

1,6

-1,8

-0,2

Sverige

5,9

 

3,1

-0,2

3,0

2,8

 

5,2

 

5,0

-6,1

2,7

4,2

Storbritannien

2,0

 

-1,0

5,7

-0,2

0,9

 

3,7

 

-12,0

13,2

-26,6

29,9

Nederlandene

3,9

 

-1,7

0,3

1,4

7,0

 

2,0

 

7,1

-9,9

1,3

-28,3

Frankrig

1,5

 

-4,8

4,4

-2,0

5,3

 

2,0

 

-1,5

0,9

-0,6

7,0

Verden udenfor EU

11,8

 

1,5

1,0

-0,7

5,2

 

22,4

 

-1,7

5,2

4,4

5,3

Norge

1,3

 

0,1

1,3

0,5

7,8

 

3,3

 

2,3

-2,1

2,9

6,1

USA

1,2

 

8,7

4,6

-1,4

-6,8

 

4,7

 

16,7

10,5

9,7

-3,5

Kina

3,5

 

2,6

-3,5

-1,4

6,7

 

2,7

 

-21,1

20,1

2,2

7,7

Rusland

0,5

 

18,2

35,4

33,8

22,4

 

0,5

 

8,0

-8,7

0,9

14,9

BRIIKS3

4,9

 

2,7

1,2

-0,7

8,1

 

4,2

 

-20,0

12,5

6,4

10,1

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2018 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information