Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere ansatte i udenlandsk ejede firmaer

Udenlandsk ejede firmaer 2015

De udenlandsk ejede firmaers andel af de ansatte i den private sektor er steget med 2 procentpoint i 2015, svarende til 27.000. Dermed udgjorde andelen 21 pct. af de ansatte i den private sektor i 2015, hvilket svarer til 290.000 fuldtidsansatte. De lidt over 6.400 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde til gengæld kun 2 pct. af det samlede antal firmaer, mens omsætningen var på 845 mia. kr., svarende til 23 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i udenlandsk ejet firma. Den private sektor

Størst andel inden for information og kommunikation

Information og kommunikation er med 33 pct. af de ansatte den branchegruppe, hvor den største andel af medarbejderne var ansat i udenlandsk ejede firmaer. Branchen er samtidig den eneste, hvor andelen af ansatte i udenlandske firmaer falder. I industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed arbejder den næststørste andel (28 pct.) af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer. Bygge og anlæg havde med 7 pct. den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Flest er ansat i svenske firmaer

67 pct. af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land. De fleste af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer (23 pct.) arbejdede i svenske firmaer. Dernæst fulgte tyske firmaer med 14 pct., de amerikanske med 13 pct. og de britiske med 11. pct. 

Andelen af beskæftigede i 2014 højere end EU gennemsnittet

I Danmark er andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i den private sektor i 2014 højere end EU-gennemsnittet. I Danmark var andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer 20 pct., hvor i mod andelen af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer i EU gennemsnitligt var 15 pct. Sammenlignet med de andre nordiske lande havde Danmark en lidt mindre andel af udenlandsk ejede firmaer end Norge og Sverige, som havde hhv. 22 pct. og 21. pct. Danmark havde dog en lidt større andel udenlandsk ejede firmaer end Finland, som havde 16 pct.

Andel af beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer fordelt på en række europæiske lande i private. <br />Byerhverv 2014

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

mia. kr.

Omsætning1

3627

3584

3692

2799

2763

2847

828

822

845

 

antal

Fuldtidsansatte

1390698

1419471

1390166

1127943

1156647

1100088

262755

262824

290077

Antal firmaer

294652

296076

287557

290643

292216

281147

4009

3860

6 4102

Fuldtidsansatte pr. firma

5

5

5

4

4

4

66

68

45

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

77,2

77,1

77,1

22,8

22,9

22,9

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

81,1

81,5

79,1

18,9

18,5

20,9

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

98,6

98,7

97,8

1,4

1,3

2,2

1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.

2 Det har for året 2015 været muligt at identificere flere små udenlandsk ejet firmaer, hvilket er en væsentlig årsag til, der er flere udenlandsk ejede firmaer i år 2015. Da det øgede antal udenlandsk ejede firmaer er små og påvirker det defor kun i mindre grad antal ansatte og omsætning.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2017 - Nr. 399

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation