Gå til sidens indhold

Samme andel ledige stillinger og lavere ledighed

Ledige stillinger 4. kvt. 2017

Selv om antallet af ledige stillinger i den private sektor steg med 1.000 stillinger var den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger i fjerde kvartal på 2,0 pct. - ligesom i kvartalet før. I samme periode faldt ledigheden ifølge AKU fra 5,9 til 5,4 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden illustreres i nedenstående Beveridge-kurve. Beveridge-kurven måler ved afstanden fra koordinatsystemets nulpunkt (0,0), hvor effektivt stillinger bliver besat, mens bevægelser langs kurven er udtryk for konjunkturændringer. Siden starten af 2010 har der overordnet været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet, mens der ikke umiddelbart kan konstateres store ændringer mht., hvor effektivt ledige stillinger bliver besat.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeret

Højeste niveau af ledige stillinger i den private sektor

Det sæsonkorrigerede antal ledige stillinger i den private sektor steg til 33.400 ledige stillinger i fjerde kvartal. Det svarer til 1.000 flere ledige stillinger end i kvartalet før. Det er det højeste niveau af ledige stillinger siden statistikkens start i 2010.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeret

Nordjylland havde den største årlige stigning i andelen af ledige stillinger

I Region Nordjylland steg andelen af ledige stillinger i fjerde kvartal 2017 i forhold til samme kvartal året før med 0,3 procentpoint - fra 1,0 til 1,3 pct. I Region Hovedstaden steg andelen af ledige stillinger med 0,2 procentpoint til 2,2 pct. I Region Sjælland og Region Midtjylland faldt andelen af ledige stillinger begge steder med 0,1 procentpoint til hhv. 1,2 og 1,6 pct. I Region Syddanmark var andelen af ledige stillinger på 1,4 pct. ligesom i samme kvartal året før. Laveste andel af ledige stillinger var der dermed i Region Sjælland, mens Region Hovedstaden igen var den region med den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder har den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,1 pct., hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde også en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til 1,8 pct. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en andel af ledige stillinger på 1,6 pct. ligesom i samme kvartal året før. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - var andelen af ledige stillinger uændret på 1,5 pct., og dermed havde de største arbejdssteder fortsat den laveste andel ledige stillinger.

Information og kommunikation havde størst stigning i andel ledige stillinger

Branchen information og kommunikation havde den største fremgang i andelen af ledige stillinger med en stigning på 0,5 procentpoint til 3,6 pct. i forhold til året før. I bygge og anlæg steg andelen med 0,4 procentpoint til en andel på 2,2 pct. Eneste fald i andelen af ledige stillinger havde branchen handel og transport mv., som gik fra en andel af ledige stillinger på 1,4 til 1,3 pct. Dermed havde handel og transport mv. den laveste andel af ledige stillinger, mens information og kommunikation med 3,6 pct. ledige stillinger havde den højeste andel.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2016

2017

2016

2017

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

31336

30642

31863

32359

33399

1,9

1,8

1,9

2,0

2,0

I alt - faktiske

27998

31084

34586

32520

29929

1,7

1,9

2,0

1,9

1,8

Hovedstaden

12066

13693

13043

12595

13300

2,0

2,3

2,1

2,1

2,2

Sjælland

2082

2459

3115

3106

2164

1,3

1,5

1,8

1,7

1,2

Syddanmark

4392

4405

6419

5230

4693

1,4

1,4

2,0

1,6

1,4

Midtjylland

6104

6114

6812

6503

5669

1,7

1,7

1,9

1,8

1,6

Nordjylland

1548

1917

2174

2222

1927

1,0

1,3

1,4

1,4

1,3

Uden fast arbejdssted1

1806

2496

3024

2863

2177

2,7

3,7

4,1

3,9

3,3

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2016

4. kvt. 2017

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

27998

5950

9017

3326

7900

1806

29929

6633

9379

3678

8063

2177

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

4239

488

1159

534

2044

15

4755

455

1161

742

2391

5

Bygge og anlæg

2805

573

1642

375

210

4

3416

1028

1490

553

326

19

Handel og transport mv.

9226

2493

3286

1106

1962

378

8857

2443

2958

1155

1871

430

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3348

898

876

575

939

60

3913

1013

1271

473

1009

147

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1867

270

398

105

1087

8

2043

555

384

199

857

48

Erhvervsservice

6514

1228

1656

630

1658

1341

6945

1139

2116

555

1608

1527

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,7

1,9

1,6

1,6

1,5

2,7

1,8

2,1

1,6

1,8

1,5

3,3

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,3

1,8

1,4

1,2

1,2

1,5

1,4

1,8

1,5

1,6

1,4

0,3

Bygge og anlæg

1,8

1,4

2,6

1,8

0,8

0,1

2,2

2,4

2,3

2,4

1,2

2,9

Handel og transport mv.

1,4

1,8

1,2

1,4

1,3

1,6

1,3

1,8

1,0

1,5

1,2

2,0

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,1

4,7

3,5

3,5

2,2

1,4

3,6

5,5

4,3

3,5

2,3

3,5

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,6

0,9

1,4

1,1

2,3

0,8

1,7

1,8

1,4

1,9

1,7

2,6

Erhvervsservice

2,3

2,4

2,1

1,8

1,9

3,9

2,4

2,2

2,7

1,5

1,8

4,1

1 Se note til ovenstående tabel.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2018 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation