Gå til sidens indhold

Lolland har størst andel på uddannelseshjælp

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2017

Der var store kommunale forskelle på andelen af unge 16-29-årige, som modtog uddannelseshjælp i december 2017. I Lolland Kommune findes den højeste andel med 9,1 pct., efterfulgt af Odsherred med 8,0 pct. og Langeland med 7,3 pct. I den modsatte ende af skalaen findes Dragør, Frederiksberg og Egedal Kommuner med hhv. 1,1, 1,4 og 1,4 pct. På landsplan modtog 3,5 pct. af befolkningen mellem 16 og 29 år uddannelseshjælp i december. Personer under 30 år modtager uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, hvis ikke de har en kompetencegivende uddannelse.

Andel 16-29-årige som modtog uddannelseshjælp. December 2017

Stort fald i kontanthjælpsydelser samlet set

I december var der 148.500 modtagere af kontanthjælpsydelser. Det et fald på 8,5 pct. eller 13.900 personer i forhold til december året før.

Færre modtog integrationsydelse og kontanthjælp

I december var der 20.500 personer på integrationsydelse, hvilket er et fald på 20,6 pct. eller 5.300 personer i forhold til samme måned året før. I gennemsnit er antallet af personer på integrationsydelse faldet med ca. 400 om måneden i løbet af det seneste år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 7,5 pct. eller 6.400 personer i forhold til december året før. Dette svarer til et fald på ca. 500 personer om måneden det seneste år.

Færre jobparate og aktivitetsparate

Blandt alle modtagere af kontanthjælpsydelser var der 35.000 jobparate personer i december, svarende til et fald på 7,8 pct. i forhold til samme måned året før. I december var der 86.200 aktivitetsparate, svarende til et fald på 9,9 pct. eller 9.500 personer i forhold til samme måned året før. Personer som er vurderet aktivitetsparate af kommunerne har brug for hjælp og støtte, for at kunne påtage sig et arbejde, mens personer som er vurderet jobparate er klar til at tage et arbejde med det samme. Jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af kontanthjælpsydelser indgår i den registerbaserede ledighedsstatistik.

Modtagere af kontanthjælpsydelser mv. fordelt efter visitationskategori og ydelsestype

 

2016

2017

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Visitationskategori i alt

162397

153295

150044

148937

149348

150441

148526

Jobparat1

38005

37287

35982

35436

35407

35687

35045

Åbenlyst uddannelsesparat1

2398

2118

1954

2004

2166

2318

2085

Aktivitetsparat

95702

88814

87987

87210

86920

86778

86240

Uddannelsesparat

14323

14357

13272

13175

13752

14680

14303

Uoplyst2 

11969

10719

10849

11112

11103

10978

10853

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelsestype i alt

162397

153295

150044

148937

149348

150441

148526

Kontanthjælp

85620

81647

80612

80030

79912

79977

79236

Uddannelseshjælp

38073

37678

36108

36055

36855

38084

37414

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp

535

493

521

514

486

459

444

Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

856

759

747

682

661

661

647

Integrationsydelse mv.

25761

22629

21846

21354

21104

20923

20465

Revalideringsydelse

5629

4681

4956

4962

4904

4819

4743

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi særlig støtte, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse ikke vises selvstændigt, og fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Ydelsestype i alt.

1 De personer, der visiteres som værende jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som ledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2018 - Nr. 90

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede