Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere konkurser, men færre tabte job i tredje kvartal

Konkurser september 2017

Der var 219 konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 10 pct. flere end i august. Der var 19 pct. flere konkurser i tredje kvartal end i andet kvartal. Der er i gennemsnit gået i alt 887 fuldtidsjob (job omregnet til fuld tid) tabt hver måned i tredje kvartal i de virksomheder, som blev ramt af konkurs. Det er 13 pct. færre end i andet kvartal.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob med tre-måneders glidende gennemsnit

Konkursramte nethandelsvirksomheder er små og lever i kort tid

Der har fra januar 2009 til september 2017 været 3.690 konkurser i almindelige detailhandelsvirksomheder svarende til 5,6 pct. af de virksomheder, der har været aktive. Der har i samme periode været 369 konkurser i nethandelsvirksomheder eller 17 pct. af de aktive. Virksomheder uden ansatte og årsomsætning under 1 mio. kr. (nulvirksomheder) udgjorde 33 pct. af konkurserne inden for detailhandel og 65 pct. inden for nethandel. Den gennemsnitlige levetid for konkursramte detailhandelsvirksomheder var 7,3 år, mens den var 4,3 år for nethandelsvirksomhederne. Levetiden for nulvirksomhederne i de to grupper var noget lavere.

Konkurser og levetid for detailhandels- og netvirksomheder. Januar 2009 - september 2017

Halvdelen af konkurserne ramte aktive virksomheder

I faktiske tal var der i alt 398 konkurser i september. Heraf var 212 eller 53 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 99 pct. af omsætningen og for alle de tabte job.

15 pct. færre tabte job i september

Der gik 843 fuldtidsjob tabt i september, og det er 15 pct. færre end gennemsnittet i perioden marts-august. I Region Hovedstaden forsvandt 172 job eller 52 pct. færre end i de foregående måneder, i Region Sjælland 158 job eller 2 pct. flere, i Region Syddanmark 186 job eller 8 pct. flere, i Region Midtjylland 221 job eller 21 pct. flere og i Region Nordjylland 106 job eller 14 pct. færre.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2016

2017

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

451

493

416

560

559

527

361

424

445

399

459

463

451

470

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

181

182

159

170

175

175

156

170

164

178

181

205

198

219

Faktiske i alt

304

412

392

940

704

511

307

471

480

365

447

338

317

398

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11

16

10

14

6

17

10

14

20

12

9

8

2

10

Industri, råstofindvinding ogforsyningsvirksomhed

9

22

15

32

28

23

13

30

22

22

25

21

8

22

Bygge og anlæg

41

60

56

104

65

54

52

75

60

63

61

47

55

71

Handel og transport mv.

95

114

107

236

193

117

101

154

160

111

162

116

108

142

Ejendomshandel og udlejning

17

13

19

31

23

18

16

18

13

11

17

10

11

9

Erhvervsservice

44

57

67

141

112

85

38

70

76

54

59

46

61

60

Øvrige brancher, ex. uoplyste

49

81

70

198

136

112

52

85

112

69

90

72

56

71

Uoplyst aktivitet

38

49

48

184

141

85

25

25

17

23

24

18

16

13

Hovedstaden

152

182

191

553

467

297

128

201

281

165

213

153

156

141

Sjælland

29

38

41

140

65

43

44

91

39

37

61

57

32

58

Syddanmark

34

77

51

76

59

47

57

57

38

57

61

44

57

77

Midtjylland

65

92

65

137

81

93

61

92

76

72

77

62

49

85

Nordjylland

24

23

44

34

32

31

17

30

46

34

35

22

23

37

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

811

587

561

1139

779

1263

927

1068

844

1167

1042

920

898

843

Hovedstaden

381

247

179

294

179

347

461

278

359

416

240

382

464

172

Sjælland

75

31

69

281

151

254

123

139

42

144

261

273

73

158

Syddanmark

125

126

78

173

188

149

124

222

118

138

327

117

114

186

Midtjylland

77

165

140

242

186

263

192

201

180

326

151

104

132

221

Nordjylland

153

18

95

149

75

250

27

228

145

143

63

44

115

106

 

mia. kr.

Samlet omsætning

0,8

0,9

0,8

1,7

1,0

1,4

1,2

1,2

1,0

1,2

1,4

0,9

1,4

1,4

 

år

Gennemsnitlig levetid

8,1

8,0

7,0

5,4

5,4

5,9

7,4

7,3

6,4

7,5

7,3

6,4

6,8

7,7

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der flere brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. oktober 2017 - Nr. 387

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation