Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lønsummen er steget mest i det private

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2017

Samlet set steg lønsummen, som arbejdsgiverne betaler til de ansatte lønmodtagere, med 1,8 pct. i andet kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som domineres af private virksomheder, steg lønsummen med 2,4 pct., mens lønsummen steg med 0,5 pct. inden for offentlig forvaltning og service. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed var den branchegruppe, der havde den største stigning i lønsum, idet lønsummen her steg med 5,2 pct. fra første til andet kvartal 2017. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Udvikling fra 1. kvt. 2017 til 2. kvt. 2017, sæsonkorrigeret

Beskæftigelsen steg lidt i alle brancher

Samlet steg beskæftigelsen i andet kvartal 2017 med 0,3 pct., svarende til 9.200 personer. Beskæftigelsen steg med 0,4 pct. i sektorgruppen virksomheder og organisationer, idet der her var 8.800 flere personer beskæftiget end i første kvartal. Inden for offentlig forvaltning og service var beskæftigelsen i samme periode uændret.

Branchegrupperne bygge og anlæg, erhvervsservice og information og kommunikation havde den største relative stigning i antallet af beskæftigede fra første kvartal til andet kvartal 2017, idet beskæftigelsen i alle tre brancher steg med 0,6 pct. Det svarer til hhv. 1.000 personer i bygge og anlæg, 1.900 personer i erhvervsservice og 700 personer i information og kommunikation. Handel og transport mv. havde den største absolutte vækst i beskæftigelsen, idet antallet af beskæftigede steg med 2.200 personer. På grund af branchegruppens størrelse svarer dette til en stigning på 0,3 pct.

Færre præsterede timer

Antallet af præsterede timer faldt i alt med 0,2 pct. fra første til andet kvartal. I sektorgruppen virksomheder og organisationer faldt antallet af præsterede timer med 0,3 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,2 pct. inden for offentlig forvaltning og service.

Antallet af præsterede timer faldt mest i branchegruppen erhvervsservice, idet præsterede timer faldt med 1,5 pct. I bygge og anlæg faldt antallet af præsterede timer med 1,4 pct. Finansiering og forsikring havde den største stigning i præsterede timer med en stigning på 0,7 pct.

Flere lønmodtagere

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 0,4 pct. eller 9.900 personer, og antallet af selvstændige og medarbejdende ægtefæller faldt med 0,3 pct. eller 700 personer i andet kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. Antallet af præsterede timer faldt med 0,1 pct. for lønmodtagere og faldt med 1,4 pct. for selvstændige og medarbejdende ægtefæller i forhold til kvartalet før.

Arbejdstidsregnskabet. 2. kvt. 2017 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2017, sæsonkorrigeret

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Gns.
antal job

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

1.000

pct.

 

antal

pct.

 

antal

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

965844

-0,2

 

3104841

0,3

 

2870295

0,3

 

275774

1,8

Virksomheder og organisationer1

701778

-0,3

 

2243786

0,4

 

2052973

0,4

 

194308

2,4

Offentlig forvaltning og service2

264066

-0,2

 

861055

-0,1

 

817322

0,0

 

81466

0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

26495

0,0

 

90638

0,1

 

72967

0,3

 

3089

4,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

126097

-0,6

 

337866

0,2

 

332637

0,2

 

41412

5,2

Bygge og anlæg

66866

-1,4

 

175628

0,5

 

171284

0,6

 

16311

0,0

Handel og transport mv.

219006

0,4

 

763240

0,3

 

710266

0,3

 

55693

1,7

Information og kommunikation

40925

0,6

 

119693

0,5

 

112445

0,6

 

14116

1,1

Finansiering og forsikring

27956

0,7

 

81958

0,8

 

79302

0,5

 

13856

1,5

Ejendomshandel og udlejning

16715

-0,4

 

63092

0,2

 

47390

0,4

 

3869

1,4

Erhvervsservice

114966

-1,5

 

364748

0,6

 

329633

0,6

 

32768

1,7

Offentlig administration, undervisning og sundhed

286057

0,0

 

940765

0,1

 

878248

0,2

 

85509

0,8

Kultur, fritid og anden service

38459

-0,4

 

161010

0,2

 

131717

0,2

 

9151

1,3

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende. I denne opgørelse omfatter gennemsnitlige antal job både de beskæftigedes primære ansættelsesforhold og evt. bijob, men ikke midlertidigt fravær i form af barsel eller anden orlov. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Usikkerhed på sæsonkorrektionen

Ved sæsonkorrektionen tages der i et vist omfang højde for påsken, men erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at estimere den præcise effekt, bl.a. fordi modellen ikke kan tage højde for variationer i ferieafholdelse før og efter påske. De sæsonkorrigerede tal for første og andet kvartal er derfor mere usikre end for resten af året. Dette gælder især for antallet af præsterede timer, men også i et vist omfang for lønsummen.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2017 - Nr. 365

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation