Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Omsorgs- og plejepersonale bliver færre

Personale i omsorg og pleje februar 2016 og 2017

Personalet i kommunal og regional omsorg og pleje udgjorde 158.500 fuldtidsansatte (ansatte omregnet til fuld tid) i februar 2017. I forhold til samme måned året før er beskæftigelsen faldet med ca. 3.000 fuldtidsansatte. Godt 100.000 og langt den største del af de ansatte er beskæftiget inden for sociale tilbud til ældre og handicappede. Knap 26.000 er beskæftiget inden for sociale tilbud til voksne med særlige behov, mens de ansatte inden for sociale tilbud til børn og unge med særlige behov udgør godt 17.000 fuldtidsansatte.

Personale i omsorg og pleje fordelt på hovedkonto, fuldtidsansatte. Februar 2017

Flest kvinder inden for omsorg og pleje

Kommunal og regional omsorg og pleje er et arbejdsområde, hvor den største andel af de beskæftigede er kvinder. I februar 2017 udgjorde kvinderne således 84 pct. af den samlede beskæftigelse, svarende til 133.500 fuldtidsansatte. Beskæftigelsen er omregnet til fuld tid.

Flest arbejder i kommunerne

Den overvejende del af de ansatte inden for kommunal og regional omsorg og pleje er beskæftiget i kommunerne. Af det samlede personale er 95 pct. eller 150.700 fuldtidsansatte beskæftiget i kommunerne, mens 5 pct. eller 7.800 er beskæftiget i regionerne.

Flest beskæftiget med social- og sundhedsarbejde

Den største personalegruppe inden for omsorg og pleje er omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet, som med godt 80.000 fuldtidsansatte står for 51 pct. af de ansatte inden for omsorg og pleje. Personalegruppen omfatter social- og sundhedsarbejde på institutioner, hospitaler og i private hjem. Specialpædagogisk arbejde er den næststørste personalegruppe med godt 24.000 fuldtidsansatte.

Personale i omsorg og pleje fordelt på arbejdsfunktioner, fuldtidsansatte. Februar 2017

 

 

 

Antal

Pct.

 

 

I alt

158.519

100,0

1

 

Ledelsesarbejde

1.612

1,0

2221

 

Sygeplejerskearbejde

10.971

6,9

2264

 

Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde

3.458

2,2

2265

 

Kost- og ernæringsarbejde

1.038

0,7

2269

 

Andet sundhedsarbejde

3.783

2,4

2343

 

Pædagogisk arbejde

2.484

1,6

2357

 

Specialpædagogisk arbejde

24.068

15,2

2634

 

Arbejde inden for psykologi

765

0,5

2635

 

Socialrådgivningsarbejde

2.013

1,3

334

 

Administrativt sekretærarbejde

1.089

0,7

3412

 

Socialrådgivningsarbejde på mellemniveau

4.332

2,7

41

 

Almindeligt kontor- og sekretærarbejde

2.658

1,7

51

 

Servicearbejde

1.915

1,2

531

 

Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde

3.620

2,3

532

 

Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet

80.410

50,7

91

 

Rengøringsarbejde

2.513

1,6

94

 

Manuelt arbejde med tilberedning af mad

4.702

3,0

 

 

Øvrige

7.088

4,5

Anm.: Arbejdsfunktionerne refererer til Disco-klassifikationen Disco-08.

Beskæftigelsesområder for omsorg og pleje

Personale i omsorg og pleje omfatter personer, som er beskæftigede inden for følgende områder i den kommunale og regionale kontoplan:

Sociale tilbud, specialundervisning, rådgivning mv. (regionale)
Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Tilbud til børn og unge med særlige behov: opholdssteder mv. for børn og unge, forebyggende foranstaltning for børn og unge, plejefamilier, døgninstitutioner for børn og unge, særlige dagtilbud og klubber
Tilbud til ældre og handicappede: ældreboliger, pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler mv., plejevederlag mv. ved pasning af døende i eget hjem
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Tilbud til voksne med særlige behov: botilbud for personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, behandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2018 - Nr. 10

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. december 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Opgørelsen af personale i omsorg og pleje omfatter alle sociale tilbud i kommuner og regioner med undtagelse af børnepasning: sociale tilbud, specialundervisning for handicappede, rådgivning mv., forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner, plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, botilbud mv., hjælpemidler mv., aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Sundhedsvæsen, herunder sygehuse, børnetandpleje og sundhedspleje indgår ikke.
Der er en vis usikkerhed knyttet til de offentliggjorte tal.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation