Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre nye højvækstvirksomheder

Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2014

Der blev skabt 153 nye højvækstvirksomheder - de såkaldte gazeller - i den treårige periode 2011-2014. Det var et fald på 7 pct. i forhold til den foregående periode 2010-2013. Faldet er dog betydeligt mindre end i den foregående opgørelsesperiode, hvor antallet af nye højvækstvirksomheder faldt med 17. pct. Gazeller er virksomheder, der er op til fem år gamle, og som har fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst i fuldtidsansatte (ansatte omregnet til fuld tid) på mindst 20 pct. over en treårig periode.

Nye højvækstvirksomheder

Stabil andel af nye virksomheder bliver gazeller

I 2014 udgjorde de nye højvækstvirksomheder 15 pct. af alle nye virksomheder inden for de private byerhverv, der blev etableret i 2009 eller 2010 og som havde mindst fem fuldtidsansatte i 2011. Dette må karakteriseres som værende en stabil andel, da andelen det foregående år udgjorde 16 pct.

Flest gazeller inden for erhvervsservice og handel og transport

Handel og transport og erhvervsservice var de største branchegrupper blandt de nye højvækstvirksomheder. I 2014 udgjorde handel og transport 31 pct. og erhvervsservice 24 pct. af alle nye højvækstvirksomheder. I forhold til den foregående periode var dette en mindre stigning for branchegruppen handel og transport, mens det var et fald for erhvervsservice. Begge branchegrupper stod hver for 27 pct. af de nye højvækstvirksomheder i den foregående vækstperiode (2010-2013).

Set relativt i forhold til alle nye virksomheder inden for de private byerhverv, der blev etableret i 2009 eller 2010 og havde mindst fem fuldtidsansatte i 2011, var den største andel af nye højvækstvirksomheder inden for information og kommunikation (24 pct.). Inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed lå andelen på 15 pct.

Nye højvækstvirksomheder fordelt på branchegrupper. 2014

Højvækstvirksomheder skaber flere job

Med 981 fuldtidsansatte skabte nye højvækstvirksomhederne inden for erhvervsservice flest job, svarende til en andel på 28 pct. af den samlede jobskabelse blandt nye højvækstvirksomheder.

Set i forhold til den samlede gruppe af nye virksomheder i 2009 og 2010, som havde minimum fem fuldtidsansatte i 2011 (i alt 1.024 virksomheder), stod de 153 gazellevirksomheder tilsammen for 32 pct. af den samlede beskæftigelse i denne gruppe i 2014.

De nye højvækstvirksomheder skabte i alt 3.506 nye job i perioden fra 2011 til 2014, hvilket er 844 flere end i den foregående periode. Det svarer til en stigning på 32 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. oktober 2016 - Nr. 438

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i tre-årsperioden tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i de to år inden tre-årsperioden og havde fem eller flere ansatte i det første år i treårsperioden.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.
Definitionen af nye højvækstvirksomheder i Danmark følger i udgangspunktet OECDs og Eurostats fælles definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition", som definerer nye højvækstvirksomheder som alle nye virksomheder, der er op til fem år gamle, der har 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden, og som har en samlet vækst på mindst 72,8 pct. (svarende til et årligt gennemsnit på 20 pct.) over en treårig periode.
Den danske statistik afviger på det punkt, at cut-off grænsen på ti eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til fem eller flere ansatte, da det er vurderet, at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksættere.
Definitionen af højvækstvirksomheder er i den europæiske statistikorganisation, Eurostat, blevet ændret fra minimum 20 pct. vækst over en treårig periode til 10 pct. vækst over en treårig periode.
Statistikken er afgrænset til det private byerhverv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation