Gå til sidens indhold

Mere plejepersonale med længere uddannelse

Personale i omsorg og pleje marts 2015

Udviklingen inden for kommunal og regional omsorg og pleje er gået i retning af en højere andel af personale med længere uddannelse. Antallet af pædagoger og lærere mv. er steget med 3,8 pct., social- og sundhedsassistenter med 1,5 pct., fysioterapeuter og ergoterapeuter mv. med 5,4 pct. og sygeplejersker med 2,4 pct. Dog er den største personalegruppe inden for personalegrupperingen omsorg, pleje og pædagogik social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere mv. på 62.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket er 4,9 pct. færre end året før. Alle disse ændringer fortsætter en udvikling, der har stået på i flere år, hvor der er kommet færre social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere mv., men mere plejepersonale med længere uddannelse.

Personale i omsorg, pleje og pædagogik, fuldtidsbeskæftigede. Marts

Lidt færre hænder

Personalet i kommunal og regional omsorg og pleje udgjorde 150.700 fuldtidsbeskæftigede i marts 2015. Det svarer til et fald på 0,8 pct. i forhold til samme måned i 2014. Beskæftigelsen er omregnet til fuld tid, og de 150.700 fuldtidsbeskæftigede fordeler sig på 193.000 personer.

Flest kvinder inden for omsorg og pleje

Omsorg og pleje er overvejende et arbejdsområde med en skæv kønsfordeling, idet 84,4 pct. af de beskæftigede er kvinder. Af det samlede personale er 94,6 pct. eller 142.700 fuldtidsbeskæftigede ansat i kommunerne og 5,3 pct. eller 8.000 i regionerne. Omsorg og pleje omfatter hjemmepleje, plejehjem, genoptræning, botilbud til voksne, døgninstitutioner til børn og unge med særlige behov samt aktivitets- og samværstilbud mv.

12,7 pct. arbejder med hjælpefunktioner, ledelse og administration

Mens 87,3 pct. af personalet inden for omsorg og pleje arbejder med kerneopgaven, er 7,0 pct. af personalet beskæftiget med køkken-, rengørings- og viceværtsfunktioner. De sidste 5,7 pct. arbejder med ledelse og administration. Blandt ledelsen er 68,4 pct. kvinder.

Personale i omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede. Marts

 

2014

2015

 

antal

I alt

151939

150711

Ledelse og administration mv.

8104

8565

Ledelse

1391

1429

Socialrådgiver mv.

2100

2613

Administration samt kontor- og sekretærarbejde

4613

4523

Omsorg, pleje og pædagogik

132775

131551

Sygeplejerske

9647

9880

Fysioterapeut

2835

3020

Ergoterapeut mv.

3229

3373

Pædagog, lærer mv.

26801

27833

Psykolog

649

684

Social- og sundhedshjælper, pædagogmedhjælper mv.

65189

61967

Social- og sundhedsassistent

24424

24795

Hjælpefunktioner (køkken, rengøring og vicevært mv.)

11061

10595

Ejendomsinspektør, pedel mv.

2706

2537

Rengøring mv.

4295

3960

Økonoma, kok og medhjælp i køkken mv.

4059

4099

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2015 - Nr. 420

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af personale i omsorg og pleje omfatter alle sociale tilbud i kommuner og regioner med undtagelse af børnepasning: sociale tilbud, specialundervisning for handicappede, rådgivning mv., forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner, plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, botilbud mv., hjælpemidler mv., aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Sundhedsvæsen, herunder sygehuse, børnetandpleje og sundhedspleje indgår ikke.
Der er en vis usikkerhed knyttet til de offentliggjorte tal.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation