Gå til sidens indhold

Udgifter til sundhed stiger

Kommuner og regioners foreløbige regnskaber 2015

De foreløbige regnskaber fra kommuner og regioner viste, at nettodriftsudgifterne til sundhedsområdet steg med 2 pct. fra 2014 til 2015. De samlede nettodriftsudgifter udgjorde 462 mia. kr. i 2015, hvilket var en stigning på 1,5 pct. i forhold til 2014. Ud af de samlede nettodriftsudgifter udgjorde sundhedsområdet 23 pct. svarende til 107 mia. kr. Dermed udgjorde kommunernes og regionernes nettodriftsudgifter til sundhed 5 pct. af det samlede BNP for 2015. Nettodriftsudgifterne fordelte sig med 78 mia. kr. til sygehuse, 21 mia. kr. til sygesikring og 8 mia. kr. til andre sundhedsopgaver som fx kommunal tandpleje og genoptræning.

Kommuner og regioners nettodriftsudgifter fordelt på formål (ekskl. statsrefusion)

Stigning i udgifter til lægehjælp og medicin

Inden for området for sygesikring udgjorde nettodriftsudgifter til lægehjælp og medicin 17 mia. kr., hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til året før. Nettodriftsudgifterne fordelte sig med 8 mia. kr. til almen lægehjælp, 3 mia. kr. til speciallægehjælp og 6 mia. kr. til medicin.

Lille stigning i udgifter til folkeskolen

Kommunernes største udgiftspost er børn og unge, hvor de samlede nettodriftsudgifter var på 95 mia. kr. Folkeskoleområdet alene havde nettodriftsudgifter på 54 mia. kr., og det udgjorde en stigning på 1 mia. kr. i forhold til 2014. De øvrige nettodriftsudgifter fordelte sig med 27 mia. kr. til dagtilbud (daginstitutioner og klubber) og 14 mia. kr. til børn og unge med særlige behov (døgnanbringelser og forebyggende foranstaltninger). Disse områder havde nettodriftsudgifter på samme niveau som 2014.

Kommunernes anlægsudgifter faldt

Nettoanlægsudgifterne inklusive forsyningsområdet var på 15 mia. kr. i 2015, og det er et fald på 1 mia. kr. eller 8 pct. i forhold til året før. Nettoanlægsudgifterne på 15 mia. kr. fordelte sig med 5 mia. kr. til folkeskolen og daginstitutioner, 4 mia. kr. til transport og infrastruktur, 1 mia. kr. til ældreboliger, 1 mia. kr. til forsyningsvirksomhederne og 4 mia. kr. til andre områder.

Drifts- og anlægsregnskaber for kommuner og regioner

 

2014

2015*

 

Udgifter

Indtægter

Netto

Udgifter

Indtægter

Netto

 

mio. kr.

Kommunernes driftsvirksomhed

412630

64484

348145

414881

62164

352717

Børn og unge

112710

19131

93579

113353

18758

94596

Voksne med særlige behov

84834

18697

66137

86383

18718

67665

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

20056

0

20056

19964

0

19964

Sundhed

7700

387

7313

7987

444

7543

Kontante ydelser1

88536

2149

86387

89995

1981

88015

Transport og infrastruktur

11173

2785

8388

10985

2534

8450

Arbejdsmarked

12856

1051

11805

10670

736

9934

Administration2

37688

3356

34332

38364

3100

35265

Andre områder

37076

16927

20149

37180

15893

21286

Kommunernes statsrefusion

-

29501

-29501

-

29332

-29332

Kommunernes anlægsvirksomhed

20278

4401

15877

21418

6842

14576

Børn og unge

5869

409

5460

5116

106

5010

Voksne med særlige behov

1597

290

1307

1408

56

1353

Transport og infrastruktur

4460

357

4104

4745

615

4130

Administration

1405

134

1271

1492

135

1356

Andre områder

6947

3212

3735

8656

5929

2727

Regionernes driftsvirksomhed

122420

15261

107159

124565

15118

109446

Sundhed

107756

10357

97399

109522

10268

99253

Sociale tilbud og specialundervisning

4136

4147

-11

4100

4136

-36

Tilskud til kollektiv trafik

1600

108

1492

1574

99

1476

Administration2

7521

487

7034

7914

490

7424

Andre områder

1406

162

1244

1455

125

1330

Regionernes statsrefusion

-

1770

-1770

-

1689

-1689

Regionernes anlægsvirksomhed

7012

2063

4949

6785

3301

3484

Sygehuse

6266

2016

4250

6524

3271

3253

Andre områder

747

47

699

261

30

231

Anm.: Drifts- og anlægsudgifter er anført eksklusive købsmoms.
* Foreløbige tal.
1 Førtidspensioner, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, boligstøtte, løntilskud til fleksjob, dagpenge til forsikrede ledige, revalidering m.m.

2 Inklusive tjenestemandspensioner og lønpuljer.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2016 - Nr. 122

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken for kommunernes og regionernes foreløbige regnskaber udarbejdes på grund-lag af detaljerede regnskabsoplysninger. Indberetningsniveauet er autoriseret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Seneste nyt om Offentlig økonomi