Gå til sidens indhold

Stigning i vold mod offentlig myndighed

Kriminalitet (år) 2015

Anmeldelser af vold og lignende mod offentlig myndighed har været jævnt stigende siden 2009 og lå i 2015 på 3.700 anmeldelser. Det er 1.100 flere anmeldelser end i 2009, svarende til en stigning på 42 pct. Mens antallet af anmeldelser, der vedrører polititjenestemænd, har været nogenlunde konstant de seneste fem år, er der i den samme periode sket en stigning på 53 pct. eller 900 anmeldelser for andre personer i offentlig tjeneste, herunder socialrådgivere, undervisnings-, social- og sundhedsfagligt personale, fængselsbetjente og billetkontrollører. Vold og lignende omfatter vold, trusler og hindring af arbejdets udførelse i henhold til straffelovens § 119.

Anmeldt vold og lignende mod offentlig myndighed

Voldsom stigning i bedragerier

I 2015 blev der anmeldt 32.100 bedragerier, hvilket er en stigning på 71 pct. i forhold til 2014, hvor der blev anmeldt 18.800 bedragerier. En stor del af stigningen skyldes flere databedragerier, der steg med 161 pct. fra 6.200 anmeldelser i 2014 til 16.300 i 2015. Databedragerier omfatter bl.a. svindel på internettet med stjålne kortoplysninger.

Anmeldte bedragerier

Ny registreringspraksis

En del af forklaringen på stigningen i databedragerier er en ændret registreringspraksis hos politiet, der indebærer, at tyveri fra pengeautomater nu registreres som databedrageri. Antallet af anmeldte tyverier fra pengeautomater faldt således med ca. 3.000 fra 2014 til 2015.

Færre straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 388.500 straffelovsforbrydelser i 2015. Det er et fald på 17.600 i forhold til året før og skyldes hovedsageligt færre anmeldelser af ejendomsforbrydelser, herunder indbrud og tyverier. Antallet af voldsforbrydelser steg med 5 pct. fra 2014 til 2015, og også antallet af seksualforbrydelser steg med 12 pct. fra 2014 til 2015.

Højest sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå således på 70 pct. for voldsforbrydelser og på 68 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 17 pct. for ejendomsforbrydelser.

Anmeldelser og sigtelser vedr. straffelovsovertrædelser

 

2014

2015

Ændring
i antal

 

Anmel-
delser
i alt

Heraf
med
sigtelse

Anmel-
delser
i alt

Heraf
med
sigtelse

anmel-
delser
2014-2015

 

antal

pct.

antal

pct.

pct.

Straffelovsovertrædelser i alt

406163

20,5

388543

21,4

-4,3

Seksualforbrydelser i alt

2640

72,8

2965

68,3

12,3

Voldtægt og lignende

382

74,3

480

68,1

25,7

Blufærdighedskrænkelse

1531

62,9

1560

57,2

1,9

Voldsforbrydelser i alt

17086

75,0

17860

69,6

4,5

Vold e.l. mod offentlig myndighed

3362

81,9

3734

74,4

11,1

Manddrab

59

86,4

461

76,1

-22,0

Forsøg på manddrab

148

81,8

141

75,9

-4,7

Vold mod privat person

9419

71,6

9631

66,0

2,3

Heraf: Grov vold

1536

81,9

1466

77,8

-4,6

Trusler

3325

75,3

3550

70,7

6,8

Ejendomsforbrydelser i alt

378274

16,4

359259

17,4

-5,0

Dokumentfalsk

2400

82,5

2440

78,4

1,7

Indbrud i alt

69637

6,9

63343

6,9

-9,0

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

18118

9,1

16872

9,1

-6,9

Indbrud i beboelser

36852

6,8

33129

6,6

-10,1

Indbrud i ubeboede bebyggelser

14667

4,3

13342

4,7

-9,0

Tyveri

169903

16,4

149170

15,1

-12,2

Heraf: Butikstyverier mv.

21060

81,9

19393

74,2

-7,9

Bedrageri

18769

58,1

32062

48,3

70,8

Hæleri

3244

95,8

1346

94,8

-58,5

Røveri

2322

35,7

2034

40,3

-12,4

Hærværk

25113

14,0

24694

14,0

-1,7

Tyveri/brugstyveri af køretøj

8841

20,1

8450

20,1

-4,4

Tyveri/brugstyveri af cykel

60709

1,1

55371

0,9

-8,8

Andre straffelovsforbrydelser i alt

8163

78,8

8459

73,8

3,6

Salg af narkotika

1011

95

1057

95,9

4,5

Smugling af narkotika

187

87,2

133

88,7

-28,9

1Foreløbigt antal. I Statistikbanken vil STRAF20 og STRAF22 blive opdateret med evt. revideret antal ca. 15. marts 2016.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2016 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. februar 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation