Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

12,7 mio. svin i Danmark

Svinebestanden 1. januar 2016

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,5 pct. lavere 1. januar 2016 end 1. oktober 2015, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden opgjort til 12,7 mio. svin, hvilket er samme niveau som samme tidspunkt sidste år.

Svinebestanden

Færre søer

I faktiske tal var der 1.016.000 søer 1. januar, hvilket er 2,9 pct. færre end samme tidspunkt sidste år. Der ses et fald i alle kategorier af søer. Der var 191.000 gylte (søer, som er drægtige første gang), 586.000 andre drægtige søer og 205.000 diegivende søer. Bestanden af sopolte (endnu ikke drægtige gylte, dvs. kommende søer) steg 11,1 pct. til 221.000. Dog er det ikke alle sopolte, der senere indgår i produktionen, da en del ikke bliver drægtige, eller landmanden mod forventning ikke får solgt dem som sopolte. I stedet for bliver de solgt til slagtning.

Der var 2.474.000 pattegrise, hvilket er et fald på 4,1 pct. Der var 5.826.000 smågrise - en stigning på 2,8 pct., mens der var 3.147.000 slagtesvin, hvilket er et fald på 1,7 pct.

Stor eksport af smågrise

Sammensætningen af svinebestanden er påvirket af den store eksport af levende svin til udlandet. Det er overvejende smågrise (ca. 32 kg), som bliver eksporteret. Smågrisene bliver opfedet til slagtesvin i modtagerlandene. I 2015 blev der eksporteret ca. 12,3 mio. levende svin, hvoraf 97 pct. var smågrise. Til sammenligning blev der slagtet ca. 19 mio. svin i Danmark.

Eksporten af smågrise går primært til Tyskland og Polen. Se flere tal på www.statistikbanken.dk/ani51. Danmark er den største eksportør af levende svin i EU efterfulgt af Nederlandene og Tyskland.

Svinebestanden

 

2015

2016

Ændring
1. jan. 2015

 

1. jan.

1. apr.

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. jan. 2016

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12709

12483

12645

12856

12702

-7

-0,1

Avlsorner

11

11

11

11

11

0

0,0

Søer i alt:

1046

1035

1031

1023

1016

-30

-2,9

Gylte

199

191

191

186

191

- 8

-4,0

Andre drægtige

603

597

593

594

586

- 17

-2,8

Diegivende

208

210

210

209

205

- 3

-1,4

Golde

36

37

37

34

34

- 2

-5,6

Udsættersøer og orner til slagtning

7

6

6

6

7

0

0,0

Sopolte

199

202

217

222

221

22

11,1

Pattegrise ved søerne

2579

2608

2613

2589

2474

-105

-4,1

Fravænnede svin under 50 kg

5666

5566

5777

5871

5826

160

2,8

Slagtesvin, 50 kg og derover

3201

3055

2990

3134

3147

-54

-1,7

Svin i alt, sæsonkorrigerede tal

12740

12697

12535

12764

12703

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Lidt større usikkerhed i kategorisering

På grund af ændringer i de tekniske løsninger til automatisk indberetning er der i denne udgivelse større usikkerhed på visse af typerne af svin. Det drejer sig specielt om placering i typen diegivende søer hhv. gylte og drægtige søer. Dette kan også påvirke forholdet mellem pattegrise pr. diegivende so, der normalt er 12,4 pattegrise pr. so, men denne gang 12,1. Der er også lidt større usikkerhed mht., hvornår en hungris over 50 kg bliver opgjort som en sopolt (avlsdyr) eller som et slagtesvin.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2016 - Nr. 60

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. august 2016

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug