Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret forbrugertillid

Forbrugerforventninger februar 2016

Forbrugertilliden er i februar 4,0 mod 4,6 i januar. Niveauet er således uændret og ligger på niveau med de seneste seks måneders gennemsnit på 4,7. Bag den uændrede udvikling på overordnet niveau ligger en fortsat tillid hos forbrugerne til en bedre økonomisk situation for familien, men forventning om en ringere udvikling i Danmarks økonomiske situation. Trods udsving har indikatoren haft en faldende tendens siden februar 2015 fra 9,1 til 4,o. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren er 5,5 og ligger tæt på gennemsnittet for det seneste halve år på 4,9. Forbrugerne vurderer også, at Danmarks økonomiske situation er bedre end for et år siden. Dog er indikatoren faldet fra 11,1 i januar til 7,6 i februar og ligger dermed noget lavere end gennemsnittet for det seneste halve år på 10,1.

Dalende tillid til økonomisk fremgang

På trods af et yderligere fald forventer forbrugerne fortsat, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 0,1, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 4,2. Dette er det laveste niveau siden oktober 2012, hvor indikatoren var på minus 1,8. Der har ikke været samme fald i indikatoren for familiens økonomiske situation. Den er på 12,5, så her forventes en bedre økonomisk situation om et år sammenlignet med i dag. Gennemsnittet for det seneste halve år er 11,8.

Selvom forbrugerne er positive over for familiens og Danmarks økonomiske situation, vurderer de, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 5,9, mens gennemsnittet for det seneste halve år er minus 7,5.

Forventning om stigende arbejdsløshed

For første gang siden maj 2013 er indikatoren positiv. Dvs. at forbrugerne forventer en stigning i arbejdsløsheden. Indikatoren er 0,2, og ligger dermed højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er minus 4,4.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1

 

2012

2013

2014

2015

2015

2016

 

 

 

 

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

-2,4

1,4

7,3

8,9

5,0

3,0

5,6

6,1

4,6

4,0

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

-2,8

-1,4

2,0

5,6

3,1

2,1

4,3

9,6

4,5

5,5

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,0

9,7

12,3

13,7

10,7

10,9

14,0

11,5

11,4

12,5

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-12,6

-1,6

11,6

15,2

12,2

7,6

10,8

11,1

11,1

7,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

5,0

11,6

18,7

15,1

5,6

6,2

4,6

6,5

2,0

0,1

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-9,2

-11,1

-7,9

-5,0

-6,9

-11,7

-5,7

-8,4

-6,1

-5,9

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100.

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger1

 

2012

2013

2014

2015

2015

2016

 

 

 

 

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

27,2

7,7

-3,1

-12,7

-10,9

-12,5

-15,3

-12,5

-17,1

-18,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

15,3

12,6

19,2

15,6

15,8

20,0

15,4

13,4

15,0

10,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

9,6

1,1

-9,3

-10,7

-8,5

-6,6

-4,2

-4,6

-2,5

0,2

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-7,1

-5,9

-4,8

-3,7

-3,1

-5,2

-2,9

-6,2

-6,2

-4,0

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

65,4

64,9

61,6

60,8

62,9

58,3

66,8

65,8

60,6

64,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

23,7

23,9

26,2

27,9

29,0

23,0

30,5

29,4

24,5

32,0

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

24,4

24,3

25,3

26,5

24,6

26,3

26,4

28,7

24,9

26,9

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.

3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. februar 2016 - Nr. 77

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information