Gå til sidens indhold

Flere studerende fra Sydeuropa

Internationale studerende i Danmark 2014

I 2014 startede 12.383 internationale studerende på en videregående uddannelse eller en ph.d. i Danmark. Det svarer til 11 pct. af de 109.733 nye studerende i 2014. I forhold til 2013 er der tale om en stigning i tilgangen af internationale studerende på 5 pct. Væksten kommer først og fremmest fra EU-landene. I perioden 2005 til 2010 blev antallet af internationale studerende fra EU mere end fordoblet. De seneste fire år, fra 2010 til 2014, har stigningen været på mere beskedne 43 pct. Dette gennemsnit dækker over nogle forskydninger i tilgangen, hvor de østeuropæiske lande ikke længere har den største vækst. Det er derimod Grækenland, Spanien og Portugal, som i den seneste 4-årsperiode samlet har haft en vækst på 145 pct. Til sammenligning har de østeuropæiske lande kun haft en mere behersket vækst på 50 pct.

Nytilgang af internationale studerende

Nytilgang af internationale studerende

 

2005

2010

2013

2014

 

2005-2010

2010-2014

 

antal

 

ændring i pct.

Internationale studerende i alt

4665

9391

11784

12383

 

101

32

EU

1646

5501

7539

7890

 

234

43

Øvrige nordiske lande

1071

1510

1554

1489

 

41

-1

Europa udenfor EU

211

276

265

281

 

31

2

Afrika

133

230

222

230

 

73

0

Nordamerika

130

169

204

244

 

30

44

Syd- og Mellemamerika

85

133

185

205

 

56

54

Asien

1066

1276

1161

1200

 

20

-6

Oceanien

20

38

56

55

 

90

45

Uoplyst

303

258

598

789

 

-15

206

Kandidatuddannelserne er de foretrukne

Andelen af internationale studerende er størst på ph.d.-uddannelserne, hvor de udgør 35 pct. Men det er kandidatuddannelserne, der trækker de fleste internationale studerende. 4.864 internationale studerende startede på en kandidatuddannelse, mens kun 1.263 startede på en bacheloruddannelse. Det udgør 19 pct. af tilgangen på kandidatuddannelserne og 5 pct. på bacheloruddannelserne. De korte videregående uddannelser og professionsbachelorerne ligger side om side med en tilgang af internationale studerende på knap 2.700 studerende svarende til hhv. 12 pct. og 8 pct. af tilgangen på området.

Nyoptagne studerendes hjemlande. 2014

 

Korte videre-gående

Prof.
bachelor
/MVU

Bachelor

Kandidat

Ph.d.

I alt
 

 

antal

pct.

Studerende i alt

23132

32558

25721

25845

2477

109733

 

Danmark

20441

29863

24458

20981

1607

97350

 

Internationale studerende:

2691

2695

1263

4864

870

12383

100

EU-lande

1874

1857

758

2965

436

7890

64

Norge og Island

100

269

310

775

35

1489

12

Øvrige Europa

74

49

13

107

38

281

2

Afrika

27

43

16

117

27

230

2

Nordamerika

24

33

17

136

34

244

2

Syd- og Mellemamerika

29

16

8

95

57

205

2

Asien

274

224

41

430

231

1200

10

Oceanien

4

13

2

27

9

55

0

Uoplyst

285

191

98

212

3

789

6

 

pct.

Andel Internationale stud.

12

8

5

19

35

11

 

De samfundsfaglige uddannelser er mest populære

De samfundsfaglige uddannelser har optaget 43 pct. af de internationale studerende, og det er især de korte videregående uddannelser og kandidatuddannelserne, der foretrækkes her. De tekniske uddannelser har optaget 24 pct., og de er især optaget på professionsbachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser.

Nytilgang af internationale studerende til uddannelsesområder. 2014

 

Korte videre-
gående

Prof.
bachelor
/MVU

Bachelor

Kandidat

Ph.d.

Alle niveauer

Uddan-nelses-
områder

 

antal

pct.

I alt

2691

2695

1263

4864

870

12383

100

Pædagogisk

24

179

-

38

-

241

2

Formidling og erhvervssprog

378

40

184

716

42

1360

11

Kunstnerisk

1

124

60

87

17

289

2

Naturvidenskabelig

-

131

113

438

191

873

7

Samfundsfaglig

1796

959

672

1863

83

5373

43

Teknisk

413

1004

135

1153

302

3007

24

Levnedsmiddel og ernæring

2

66

6

56

0

130

1

Jordbrugsvidenskabelig

18

15

8

174

111

326

3

Transport mv.

52

5

-

-

-

57

0

Sundhed

6

171

85

339

124

725

6

Politi og forsvar

1

1

-

-

-

2

0

Nyt fra Danmarks Statistik

22. oktober 2015 - Nr. 500

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Ved international studerende forstås en udenlandsk statsborger, der ved starten af et sammenhængende videregående uddannelsesforløb ikke havde fast bopæl i Danmark (dvs. at personen er indvandret inden for et år før start på uddannelsesforløbet) og heller ikke havde en dansk adgangsgivende gymnasial uddannelse. Nytilgangen er studerende, der ikke tidligere har været indskrevet på det pågældende uddannelsesniveau i Danmark.tallene omfatter studerende, der er startet studiet mellem 1. oktober året før og 1. oktober aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation