Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udlånet af trykte bøger falder støt

Biblioteker 2014

Folkebibliotekernes udlån af trykte bøger var 3 pct. lavere i 2014 end året før. Der blev udlånt 27,6 mio. bøger i 2014, hvilket er godt 1 mio. bøger færre end året før. Dermed fortsætter udviklingen gennem de senere år med en årlig nedgang på 2-3 pct. i udlånet af trykte bøger.

Folkebibliotekernes udlån

Stigning i udlån af e-bøger

Udviklingen i folkebibliotekernes udlån af trykte bøger skal ses i lyset af et betydeligt og stigende udlån af elektroniske materialer. I 2014 var udlånet af e-bøger 1,6 mio. Tallet kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for 2013 og tidligere, da der er en ændring i indsamlingsmetode og materialekategorier fra og med 2014. Tallet indikerer dog, at niveauet i udlånet af e-bøger er højere end året før.

Størst fald i udlån af trykte bøger i region Sjælland

Der er kun mindre regionale forskelle i bogudlånets udvikling. Det største fald i udlånet af bøger er sket i Region Sjælland, hvor udlånet af trykte bøger var 3,9 mio. i 2014. Det svarer til 85 pct. af udlånet i 2010. Faldet var mindst i Region Hovedstaden, hvor udlånet af trykte bøger var 9,3 mio. bøger, hvilket svarer til 91 pct. af udlånet i 2010. I de tre jyske regioner har bogudlånet udviklet sig stort set ens, idet bogudlånet i de tre regioner i 2014 udgjorde mellem 88 pct. og 89 pct. af udlånet i 2010.

Størst fald i udlån af musik

Med et fald på 3 pct. er trykte bøger den materialekategori, der havde den mindste årlige ændring i udlån. Størst fald i udlånet var der for musik (primært cd'ere), hvor der med 2 mio. udlån blev udlånt næsten en fjerdedel mindre musik i 2014 end året før. Musikudlånet er faldet til under halvdelen af niveauet i 2010, hvor der var 5 mio. udlån. Udlånet af multimedieoptagelser faldt med 21 pct., mens lydbøger og film faldt med hhv. 10 pct. og 9 pct.

Fortsat mange besøg på bibliotekerne

Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad foregår elektronisk, holder det ikke danskerne væk fra bibliotekerne. Der var knap 36 mio. besøgende på folkebibliotekerne sidste år, hvilket er på niveau med året før. Der blev afholdt 18.600 arrangementer og 2.800 udstillinger. Derudover blev der gennemført 9.100 undervisningstimer for bibliotekernes brugere.

Der skal tages forbehold for, at der gennem de senere år har været enkelte folkebiblioteker, som har oplyst, at biblioteket deler lokaler med eksempelvis kommunens borgerservice. De indberettede besøgstal for disse biblioteker omfatter også besøgende til borgerservice.

En femtedel af danskerne kommer aldrig på folkebiblioteket

I kulturvaneundersøgelsen 2012 svarede danskerne, at 1 pct. kommer på folkebiblioteket dagligt, 5 pct. kommer ugentligt, 71 pct. kommer månedligt eller sjældnere, mens 22 pct. aldrig kommer på biblioteket. Blandt dem der svarede, at de aldrig kommer på biblioteket, svarede halvdelen, at de ikke kommer, fordi det ikke interesserer dem. Lidt mindre end en fjerdedel kommer ikke, fordi de ikke har tid, 7 pct. svarede, at der er for langt til biblioteket, 6 pct. svarede, at de foretrækker at bruge bibliotekets tilbud via nettet og 5 pct. svarede, at de ikke ved, hvilke aktiviteter der er på biblioteket.

Flere besøg på forskningsbibliotekerne

Forskningsbibliotekerne havde 5,2 mio. besøgende i 2014, og det er 13 pct. flere end året før. Dermed fortsætter udviklingen i antal besøgende på forskningsbibliotekerne gennem de senere år.

Aktiviteter på forskningsbibliotekerne

 

2011

2012

2013

2014

Hovedbibliotek åbningstid (timer pr. uge)

1326

1411

1438

1525

Filialers åbningstid (timer pr. uge)

1452

2300

3102

3102

Besøg (tusinde)

4078

4570

4638

5224

Udstillinger

119

188

149

184

Arrangementer

248

231

353

319

Undervisning (timer)

8307

8974

10328

10706

Personale (årsværk)

1351

1310

1331

1269

I samme periode hvor antallet af besøgende er steget, er antallet af årsværk faldet et par pct. hvert år. I 2014 var antallet af årsværk således 1.269 svarende til 5 pct. færre end i 2013. En del af forklaringen på faldet er, at der har fundet sammenlægninger sted mellem en række forskningsbiblioteker i de senere år. Det er også en del af baggrunden for væksten i åbningstiden. Der blev afholdt 319 arrangementer, 184 udstillinger og knap 11.000 undervisningstimer for biblioteksbrugere.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. juli 2015 - Nr. 345

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juli 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på spørgeskemaer udsendt til alle folkebiblioteker, filindberetninger fra bibliotekernes administrationssystemer samt supplerende informationer fra Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturvaneundersøgelsen er en kvartalsvis statistik som baserer sig på ca. 3000 gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Biblioteker