Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Små udsving i sygefraværet

Fravær 2013

Efter et generelt fald i sygefraværet de seneste år i alle sektorer, er sygefraværet i den private sektor stagneret fra 2012 til 2013. I den offentlige sektor er sygefraværet steget med 0,2 dage i staten og med 0,3 dage i kommunerne, mens sygefraværet i regionerne er faldet med 0,2 dage i gennemsnit fra 2012 til 2013. Fraværet er fortsat højere i kommunerne og regionerne end i de to øvrige sektorer. I 2013 lå fraværet i kommunerne på 12,3 sygedage og 11,5 dage i regionerne. De privatansatte havde med 6,4 dage færrest sygedage, mens de statsansattes sygefravær lå på 7,3 dage i gennemsnit.

Fravær på grund af egen sygdom efter sektor

En højere andel af kvinder i kommuner og regioner påvirker fraværet

Kvinder udgør den overvejende andel af de ansatte i kommuner og regioner, og kønsfordelingen kan i et vist omfang forklare forskellene i sygefraværet. Ca. tre fjerdedele af de ansatte i kommunerne og regionerne er kvinder, mens det i staten er mindre end halvdelen. I den private sektor er andelen helt ned på ca. en tredjedel kvinder.

I alle sektorer har kvinderne højere sygefravær end mændene. De kommunalt og regionalt ansatte kvinder har omkring fire flere sygedage om året end deres mandlige kolleger. I staten og i de private virksomheder har kvinderne i gennemsnit omkring 2,5 flere sygedage.

Fravær på grund af egen sygdom fordelt på køn og sektor. 2013

 

Staten

Kommunerne

Regionerne

Private

 

dage pr. år

I alt

7,3

12,3

11,5

6,4

Mænd

6,2

9,1

8,3

5,5

Kvinder

8,7

13,3

12,3

8,0

Højt sygefravær i sundhed og socialvæsen

Branchen sundhed og socialvæsen har generelt et højt sygefravær uanset sektor. Da 94 pct. af de ansatte i regionerne og 59 pct. af de kommunalt ansatte netop arbejder inden for sundhed og socialvæsen, kan branchesammensætningen bidrage til forklaringen af det høje sygefravær i den kommunale og regionale sektor. Inden for sundhed og socialvæsen er sygefraværet dog også størst i kommunerne og regionerne.

Fravær på grund af egen sygdom i sundhed og socialvæsen fordelt på sektor. 2013

 

Fravær pr. fuldtidsansat

Fuldtidsansatte i sektoren

 

dage pr. år

andel i pct.

Staten

11,1

0,5

Kommunerne

13,8

58,9

Regionerne

11,6

93,9

Private

8,4

2,2

Højt sygefravær inden for service- og salgsarbejde og manuelt arbejde

I branchen sundheds- og socialvæsen varetages primært arbejdsfunktionen service- og salgsarbejde, som omfatter fx børneomsorgsarbejde, omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler og social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler. Det er da også inden for denne arbejdsfunktion at fraværet i kommuner og regioner er højest med hhv. 14,0 og 14,7 dage i gennemsnit.

I staten og de private virksomheder er det ansatte, der arbejder med andet manuelt arbejde, som har det højeste antal sygedage på hhv. 11,9 og 7,6 dage. Andet manuelt arbejde omfatter fx rengøring, manuelt produktionsarbejde, renovationsarbejde og køkkenhjælp mv.

Lavt sygefravær inden for ledelsesarbejde

I alle sektorer ligger sygefraværet lavt for ansatte inden for ledelsesarbejde. Ansatte inden for ledelsesarbejde i den private sektor har det laveste sygefravær på kun 3,4 dage årligt.

Fravær på grund af egen sygdom efter sektor og arbejdsfunktion. 2013

 

Staten

Kommunerne

Regionerne

Private

 

dage pr. år

I alt

7,3

12,3

11,5

6,4

Militært arbejde

7,8

Ledelsesarbejde

4,2

6,3

3,9

3,4

Højt kvalifikationsniveau

5,8

12,0

10,5

5,5

Mellemhøjt kvalifikationsniveau

8,5

9,2

11,1

6,0

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

9,4

10,7

12,6

7,3

Service- og salgsarbejde

9,1

14,0

14,7

7,0

Arbejde inden for landbrug, skovbrug mv.

8,0

12,5

..

6,8

Håndværksarbejde

9,2

9,1

10,2

7,1

Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde

5,8

6,0

..

7,6

Andet manuelt arbejde

11,9

12,6

14,0

7,6

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2014 - Nr. 655

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen, med bl.a. definitioner af fraværsdagsværk og fraværsprocent.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information

Seneste nyt om Fravær og arbejdsstandsninger