Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Overskud på de offentlige finanser

Kvartalsvise offentlige finanser 3. kvt. 2014

Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 10 mia. kr. i tredje kvartal 2014. Det skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu af indkomstskatter på 18 mia. kr. fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. Sammenlignes der med samme kvartal sidste år, er den offentlige saldo forbedret med 20 mia. kr., hvilket primært skyldes flere indtægter fra skatter og afgifter. I tredje kvartal 2013 var der et underskud på 10 mia. kr., hvoraf et ekstraordinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen udgjorde 10 mia. kr. Uden disse ekstraordinære poster, ville resultatet være et underskud på 20 mia. kr. i tredje kvartal 2013 og 8 mia. kr. i tredje kvartal 2014.

Den offentlige saldo

Opjustering af den offentlige saldo i 1. og 2. kvt.

Den offentlige saldo for første og andet kvartal er opjusteret med hhv. 10 mia. kr. og 8 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse af kvartalsvise offentlige finanser. Dette skyldes, at skønnet for pensionsafkastskatten er øget med 6 mia. kr. i hvert kvartal samt at provenuet fra moms og personlige indkomstskatter er opjusteret.

Større provenu fra skatter og afgifter

Provenuet fra de samlede skatter og afgifter udgør 241 mia. kr. i tredje kvartal, hvilket er en stigning på 20 mia. kr. i forhold til samme kvartal sidste år. Provenuet fra personlige indkomstskatter steg med 10 mia. kr., og provenuet fra pensionsafkastskatten skønnes at stige med 9 mia. kr. Der er også en stigning i provenuet fra afgifter af varer og tjenester på 1 mia. kr. i forhold til tredje kvartal 2013.

Lille stigning i det offentlige forbrug

Det offentlige forbrug udgør 127 mia. kr. i tredje kvartal, hvilket er en stigning på 1 mia. kr. i forhold til samme kvartal sidste år (ikke korrigeret for pris- og lønstigninger). I forhold til andet kvartal 2014 er det offentlige forbrug på samme niveau.

Indkomstoverførsler i 3. kvt. er på samme niveau som sidste år

De samlede indkomstoverførsler til husholdninger udgør 84 mia. kr. i tredje kvartal, og det er samme niveau som tredje kvartal sidste år. Der er større udgifter til folkepension på 1 mia. kr. som følge af en generel stigning i satsen til folkepension, og mindre udgifter på 1 mia. kr. til arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp. Arbejdsmarkedsydelsen blev introduceret 1. januar 2014 for at kompensere for den forkortede dagpengeperiode.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service*

 

 

2012*

2013*

2014*

 

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

 

mia. kr.

1.

Driftsudgifter i alt

248,4

246,8

245,5

252,7

252,1

250,0

248,1

251,8

256,5

251,5

247,0

1.1

Indkomstoverførsler til husholdningerne

85,9

83,8

82,9

81,9

88,5

85,5

84,3

84,0

90,6

86,1

84,2

1.2

Øvrige løbende overførsler

17,4

13,4

13,5

14,2

17,6

14,2

14,1

13,0

17,6

14,0

12,3

1.3

Andre driftsudgifter

145,1

149,6

149,1

156,6

146,0

150,3

149,8

154,9

148,4

151,4

150,5

2.

Kapitaludgifter i alt

16,0

38,0

25,7

24,6

15,7

19,8

19,9

19,2

15,8

19,2

19,7

2.1

Investeringer

14,1

17,6

18,1

20,3

14,2

18,3

18,2

17,6

14,0

17,2

17,7

2.2

Kapitaloverførsler

1,9

20,4

7,6

4,3

1,5

1,6

1,7

1,6

1,8

2,0

2,0

A.

Udgifter i alt

264,5

284,8

271,3

277,3

267,8

269,8

268,1

271,0

272,4

270,7

266,7

3.

Driftsindtægter

255,2

260,9

251,2

261,0

261,4

269,5

257,6

266,5

269,2

281,0

276,2

3.1

Salg af varer og tjenester

17,4

18,8

17,3

19,3

18,4

18,8

18,4

18,3

18,7

19,1

18,2

3.2

Erhvervs- og formueindtægter

13,9

12,8

12,1

11,7

17,5

12,0

8,4

6,7

9,0

8,2

7,8

3.3

Skatter og afgifter1 

213,2

218,8

211,4

219,6

215,0

228,4

220,4

231,2

231,4

243,9

240,5

3.4

Løbende overførsler

10,7

10,5

10,4

10,4

10,5

10,3

10,3

10,3

10,0

9,7

9,7

4.

Kapitalindtægter2

-0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

0,3

0,4

0,4

0,7

0,6

0,7

B.

Indtægter i alt

254,9

261,2

251,7

261,6

262,1

269,7

258,0

266,9

269,9

281,6

276,8

C.

Den offentlige saldo

-9,6

-23,6

-19,5

-15,7

-5,7

-0,1

-10,1

-4,2

-2,5

10,9

10,1

D.

Offentligt forbrug

121,1

124,3

125,5

131,2

121,3

125,5

125,9

131,2

124,3

127,1

127,3

* Foreløbige tal.
1 Eksklusive EU-skatter og kapitalskatter.

2 Inklusive kapitalskatter.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af 3. kvt. 2014

Dette er den første offentliggørelse af kvartalsvise offentlige finanser for tredje kvartal 2014. Første og andet kvartal 2014 er revideret i forhold til nye kilder for skatter og afgifter. Kvartalerne i 2011-2013 er opregnet i forhold til nye årsversioner af regnskaber for offentlig forvaltning og service, som blev offentliggjort 3. november 2014. For kommuner og regioner sker opgørelsen for kvartaler med udgangspunkt i indberettede regnskabsoplysninger fra økonomisystemerne. For statens vedkommende anvendes sammenlagte månedsudtræk fra statsregnskabet til kvartaler. Forskellen mellem de summerede kvartals- og månedsindberetninger og det endelige årsregnskab dækker over konteringer i den såkaldte supplementsperiode, som løber et par måneder efter årets slutning. Konteringer i supplementsperioden vedrører alle årets kvartaler. Supplementsperioden er skønnet for kvartalerne i 2014.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. december 2014 - Nr. 651

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. marts 2015

Kontakt

Statistik­dokumentation