Gå til sidens indhold

Langt det meste landbrugsjord er i privat dansk eje

Ejerskab af landbrugsjord 2022

Langt det meste landbrugsjord i Danmark ejes af privatpersoner, nemlig 83 pct. Blandt øvrige ejerformer dominerer selskaber med 12 pct. af landbrugsjorden. Privatpersonerne er oftest aktive landmænd, men kan også være tidligere landmænd, som har bortforpagtet jorden, men stadig ejer den. En anden gruppe kan være ægtefæller til landmænd, som ikke selv arbejder med landbrug, men som er medejere af en eller flere landbrugsejendomme. Det viser en ny statistik om ejerskab til landbrugsjord i Danmark, som hermed offentliggøres første gang. Statistikken ser også på, hvor meget landbrugsjord, der ejes fra udlandet.

Landbrugsjord fordelt efter ejerformerKilde: www.statistikbanken.dk/ejjord1

Mindre end 2 pct. af landbrugsjorden er udenlandsk ejet

Kun knap 2 pct. af Danmarks landbrugsjord er ejet af udenlandske statsborgere eller udenlandske virksomheder. Den mest betydende nation blandt de udenlandske ejere er Nederlandene, som ejer 79 pct. af den udenlandsk ejede jord. Herefter følger Tyskland med 11 pct. af den udenlandsk ejede jord.

Landbrugsjord fordelt efter ejertype og nationalitet 2022

 

Ejerform

 

Alle
ejerformer

Privatpersoner

Enkeltmandsvirksomheder

Interessentskaber

Selskaber

Fonde

Øvrige ejerformer

 

ha

I alt

2652315

2198313

3405

18791

314716

29395

87695

Danske ejere

2606943

2153302

3390

18791

314376

29395

87689

Udenlandske ejere

42778

42417

15

-

339

-

-

Uoplyst nationalitet

2595

2595

-

-

-

-

-

 

pct.

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Danske ejere

98,3

98,0

99,6

100,0

99,9

100,0

100,0

Udenlandske ejere

1,6

1,9

0,4

-

0,1

-

-

Uoplyst nationalitet

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejjord1

Syddanmark har størst andel af udenlandsk ejet landbrugsjord

Mens knap 2 pct. af den samlede danske landbrugsjord er ejet af udenlandske statsborgere og virksomheder, så er andelen på 3 pct. i Region Syddanmark, hvad der helt overvejende kan henføres til nederlandske landmænd i Sønderjylland. I den modsatte ende er blot ½ pct. af landbrugsjorden Øst for Storebælt på udenlandske hænder. Se mere om fordelingen af landbrugsjorden efter regioner og nationalitet i tabellen  www.statistikbanken.dk\ejjord1.

Ejerskab af dansk landbrugsjord fordelt efter ejernes nationalitet 2022

Alle lande

Dansk

Nederlandsk

Tysk

Andre
EU-lande

Europa uden for EU

Uden for
Europa

Uoplyst

ha

2652315

2606943

33905

4477

1341

2416

639

2595

pct.

100,0

98,3

1,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejjord1

Nyt fra Danmarks Statistik

30. april 2024 - Nr. 122

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på eksisterende registre, og omfatter al landbrugsjord indeholdt i Landbrugsstyrelsens register over ansøgninger om arealstøtte med tilhørende markplaner, der kobles med Geodatastyrelsens oplysninger fra Matriklen og Ejerfortegnelsen samt oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og adresse registre, hvorved ejerens nationalitet kan bestemmes    
Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation