Gå til sidens indhold

Psykiske lidelser hyppigere blandt NEET-gruppen

Sårbare gruppers sundhed 2022

Andelen af unge uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET - Not in Employment, Education, or Training) med hospitalskontakt på grund af psykiske lidelser er større end blandt den øvrige gruppe af 16-24-årige. I 2022 havde 15 pct. af NEET-gruppen kontakt med hospitalet på grund af psykiske lidelser, mens det drejede sig om 4 pct. af den øvrige gruppe af unge.

Hospitalskontakt på grund af psykiske lidelserKilde: www.statistikbanken.dk/neetdiag

Flere hospitalskontakter blandt NEET-gruppen

Psykiske lidelser er blot én af flere årsager til, at unge i NEET-gruppen har kontakt med hospitalet. I 2022 havde 43 pct. af NEET-gruppen og 35 pct. af den øvrige gruppe af unge kontakt til hospitalet. Det gennemsnitlige antal kontakter var ligeledes større blandt NEET-gruppen, som havde 2,9 kontakter pr. person, mens det tilsvarende tal blandt den øvrige gruppe af unge var 1,2 kontakter pr. person.

Flere besøg hos læge, fysioterapeut og psykolog

Unge i NEET-gruppen har flere kontakter med læge, fysioterapeut og psykolog - men færre kontakter med tandlæge/tandplejer og kiropraktor - end den øvrige gruppe af 16-24-årige. I 2022 havde NEET-gruppen gennemsnitligt 8,6 kontakter pr. person, mens den øvrige gruppe af unge havde 6,7 kontakter pr. person. Andelen af personer, som havde kontakt med en sundhedsperson i løbet af året, var dog lavere blandt NEET-gruppen (80 pct.) end blandt den øvrige gruppe af unge (86 pct.).

Kontakt med sundhedspersonKilde: www.statistikbanken.dk/neetsyg

Medicin til behandling af psykiske lidelser hyppigst blandt NEET-gruppen

Hvis man sammenligner de unges køb af receptpligtig medicin, kan man se, at NEET-gruppen indløser flere recepter end den øvrige gruppe af unge. I 2022 indløste NEET-gruppen gennemsnitligt 5,0 recepter pr. person, mens den øvrige gruppe af unge indløste 3,3 recepter pr. person. For NEET-gruppen var halvdelen af recepterne på lægemidler til nervesystemet, som primært anvendes i behandlingen af psykiske lidelser, mens det gjaldt en femtedel af recepterne blandt den øvrige gruppe af unge.

Indløste recepter fordelt efter lægemiddelgruppeKilde: www.statistikbanken.dk/neetmed

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2024 - Nr. 137

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Sundhed blandt unge uden job og uddannelse (NEET) omfatter hele befolkningen (16-24 år), idet der skelnes mellem NEETs og den øvrige gruppe af aktive unge. Opgørelsestidspunktet er den sidste uge i november, og en person kategoriseres som ikke-aktiv, hvis vedkommende er uden for beskæftigelse i denne uge og samtidig i samme uge samt de foregående tre uger heller ikke har været under uddannelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation