Gå til sidens indhold

Unge uden job og uddannelse får mere medicin

Sårbare gruppers sundhed 2019:2021

Unge uden job og uddannelse (NEET - Not in Employment, Education, or Training) køber mere receptpligtig medicin end den øvrige gruppe af 16-24-årige unge. I 2021 indløste NEET-gruppen gennemsnitligt 5,3 recepter pr. person, mens den øvrige gruppe af unge indløste 3,3 recepter pr. person. Blandt NEET-gruppen indløste 60 pct. mindst én recept, mens det blandt den øvrige gruppe af unge var 62 pct.

Indløste recepterKilde: www.statistikbanken.dk/neetmed

NEET-gruppen får psykoleptika og psykoanaleptika

I perioden 2019-2021 er halvdelen af de indløste recepter i NEET-gruppen hvert år på lægemidler til nervesystemet, mens det gælder en sjettedel af de indløste recepter blandt den øvrige gruppe af unge. Det drejer sig hovedsageligt om psykoleptika og psykoanaleptika, som bl.a. bruges ved behandling af psykoser, depression og ADHD. I 2021 indløste 30 pct. af NEET-gruppen minimum én recept på et lægemiddel til nervesystemet, mens det gjaldt 13 pct. af den øvrige gruppe af unge.

Flere besøg hos læge, fysioterapeut og psykolog

Unge i NEET-gruppen har flere kontakter med læge, fysioterapeut og psykolog end den øvrige gruppe af 16-24-årige unge. I 2021 havde NEET-gruppen gennemsnitligt 9,0 kontakter pr. person, mens den øvrige gruppe af unge havde 7,0 kontakter pr. person. Det var hhv. 80 pct. af NEET-gruppen og 87 pct. af den øvrige gruppe, som havde kontakt med en sundhedsperson i løbet af året. For begge grupper er der sket en lille stigning i antallet af kontakter fra 2019 til 2021.

Kontakt med sundhedspersonKilde: www.statistikbanken.dk/neetsyg

Størst forskel i Region Nordjylland

Antallet af indløste recepter og kontakter med sundhedsperson pr. person ligger i samtlige regioner højere blandt NEET-gruppen end den øvrige gruppe af unge. I 2021 var forskellen størst i Region Nordjylland, hvor NEET-gruppen gennemsnitligt indløste 2,7 flere recepter og havde 3,3 flere kontakter pr. person end den øvrige gruppe af unge. Omvendt var forskellen på de to grupper mindst i Region Hovedstaden, hvor NEET-gruppen kun indløste 1,1 flere recepter og havde det samme antal kontakter pr. person.

Kontakt med sundhedspersonKilde: www.statistikbanken.dk/neetsyg

Bag om NEET-gruppen

I 2021 udgjorde NEET-gruppen 55.344 (9 pct.) af de i alt 650.740 unge på 16-24 år. Der var en lidt højere andel af NEETs blandt mænd end kvinder, mens andelen af NEETs steg med alderen fra 3 pct. blandt de 16-årige til 12 pct. blandt de 24-årige. De fem regioner havde omtrent samme andel af NEETs - den højeste andel fandtes i Region Sjælland (10 pct.), mens den laveste andel fandtes i Region Hovedstaden og Region Midtjylland (8 pct.).

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2023 - Nr. 236

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Sundhed blandt unge uden job og uddannelse (NEET) omfatter hele befolkningen (16-24 år), idet der skelnes mellem NEETs og den øvrige gruppe af aktive unge. Opgørelsestidspunktet er den sidste uge i november, og en person kategoriseres som ikke-aktiv, hvis vedkommende er uden for beskæftigelse i denne uge og samtidig i samme uge samt de foregående tre uger heller ikke har været under uddannelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation