Gå til sidens indhold

Fortsat færre bygninger opvarmes med naturgas

Bestanden af bygninger 1. januar 2024

Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 2024 viser endnu en gang et fald i det samlede bygningsareal, som er opvarmet af centralvarme med naturgas. Faldet går fra 90,0 mio. m2 i 2023 til 86,3 mio. m2 i 2024, og det er en nedgang på 4,1 pct. Målt på antallet af bygninger opvarmet med naturgas var der et fald på 5,4 pct. fra 342.000 bygninger i 2023 til 323.00 bygninger i 2024. De største procentvise fald ses i Jylland. I 2024 er der i Nordjylland kun 16.700 bygninger, der er opvarmet af centralvarme med naturgas, set i forhold til 18.400 i 2023, svarende til et fald på 8,8 pct. Syd-, Vest- og Østjylland har alle et fald på mellem 7,7 og 8,0 pct., og samlet set er der i Jylland tale om 8.600 færre bygninger, som opvarmes med centralvarme med naturgas.

Antallet af bygninger der opvarmes af centralvarme med naturgas for udvalgte landsdeleKilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Indførslen af varmepumper tager lidt af i fart

Siden 2019 er antallet af bygninger, der opvarmes med varmepumpe, hvert år steget hurtigere end året forinden. Det er ikke længere tilfældet, men der er dog stadig tale om flere bygninger end nogensinde før. I 2024 er antallet af bygninger, der opvarmes med varmepumpe, steget til 258.000 fra 222.000 bygninger i 2023. Selvom det er en stigning på 15,9 pct., er det dog en noget mindre stigning, end der sås fra 2022 til 2023, hvor stigningen lå på 26,2 pct.

Udvikling i antallet af bygninger med varmepumpe for hele landetKilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Fjernvarme og varmepumper stiger støt

Målt på opvarmet areal er det kun opvarmningsformerne fjernvarme og varmepumper, som stiger mærkbart. I alt opvarmes 313,6 mio. m2 med fjernvarme i 2024 mod 305,4 mio. m2 i 2023, svarende til en stigning på 8,2 mio. m2 eller 2,7 pct. Det bringer andelen af bygningsarealet i Danmark, som opvarmes af fjernvarme, op på 57,2 pct. Det er den største stigning blandt opvarmningsformerne i faktiske tal, mens den største procentvise stigning ses i arealet, der opvarmes af varmepumpe. I 2024 er det areal oppe på 42,3 mio. m2 mod 36,5 mio. m2 i 2023 svarende til en stigning på 16,2 pct., og det betyder, at 7,7 pct. af bygningsarealet i Danmark er opvarmet af varmepumper.

Opvarmet areal efter opvarmningsform. 1. januar

 

Opvarmet
areal i alt

Heraf

 

 

Fjernvarme
 

Centralvarme
m. olie o.l.

Centralvarme
m. naturgas

Elektricitets-
opvarmning

Varme-
pumper

Anden op-
varmning

 

mio. m2

1986

369,3

122,1

189,5

5,5

23,6

-

28,6

1991

403,0

155,7

150,9

36,3

31,2

-

28,9

1996

420,3

185,1

120,0

56,4

33,3

-

25,5

2001

442,9

210,4

104,8

70,3

33,3

-

24,1

2006

470,5

232,1

97,0

81,3

33,7

-

26,4

2011

494,8

250,5

85,7

91,5

33,9

5,3

27,9

2016

510,5

268,9

70,4

94,3

33,8

12,3

30,8

2017

514,0

273,5

67,7

93,9

33,6

13,8

31,4

2018

518,4

277,9

65,0

94,0

33,4

15,7

32,4

2019

522,1

282,0

61,8

94,4

33,2

17,9

32,9

2020

526,9

287,4

57,3

95,5

32,8

20,9

33,0

2021

531,4

292,0

54,8

95,3

32,5

23,9

32,8

2022

535,8

296,4

51,5

94,6

32,2

28,7

32,5

2023

541,4

305,4

46,4

89,5

31,6

36,5

32,1

2024

547,9

313,6

43,4

86,0

30,6

42,3

32,0

 

andel i pct.

2024

100,0

57,2

7,9

15,7

5,6

7,7

5,8

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvarmning.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40

Det samlede bygningsareal fordelt på bygningens anvendelse. 1. januar

 

Bygningsareal
i alt

Heraf:

 

 

Helårs-
beboelse

 

Avls-
og
drifts-
bygninger

Fabrikker
og
værk-
steder

Kontor,
handel og
admini
stration

Institutioner
og
kulturelle
formål

Sommer-
huse

 

 

mio. m2

1986

566,4

293,8

121,7

41,7

43,5

32,9

11,3

1991

606,1

308,2

127,4

47,3

51,3

35,1

12,1

1996

629,1

317,0

130,9

49,9

54,8

36,9

12,8

2001

653,0

329,3

130,8

52,9

58,9

39,2

13,5

2006

686,8

344,5

134,6

55,3

64,9

41,7

14,9

2011

778,8

362,5

137,6

55,9

71,8

41,2

16,7

2016

802,8

374,8

136,7

55,5

75,8

43,3

17,6

2017

808,1

377,8

136,7

55,4

76,7

43,7

17,7

2018

808,8

378,6

136,7

50,8

81,1

43,6

17,8

2019

813,7

381,9

134,0

44,8

88,4

44,4

18,0

2020

820,5

386,4

125,5

43,2

91,9

44,7

18,2

2021

826,4

390,7

122,7

42,7

93,2

44,8

18,3

2022

831,6

395,1

114,1

42,4

93,8

45,0

18,5

2023

838,0

399,6

110,5

42,3

95,3

45,2

18,8

2024

846,4

403,8

109,8

42,4

97,5

45,6

19,0

 

andel i pct.

2024

100,0

47,7

13,0

5,0

11,5

5,4

2,2

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien uoplyst/under opførelse regnes ikke med i tabellens total.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb34

Nyt fra Danmarks Statistik

27. marts 2024 - Nr. 89

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over bygningsbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation