Gå til sidens indhold

En fjerdedel af vareeksporten er udenlandsk ejet

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 2021

Den danske vare- og tjenesteeksport er begge domineret af dansk ejede virksomheder. De udenlandsk ejede virksomheder stod for 27 pct. af vareeksporten i 2021, men kun for 11 pct. af antallet af eksportører. De udenlandsk ejede virksomheder stod for 17 pct. af tjenesteeksporten. Det viser statistikken om udenrigshandel, når man ser på virksomhederne bag handlen.

Eksport af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens ejerskab. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec06 og dkstec02

Stor vareimport til udenlandsk ejede virksomheder

Det er også dansk ejede virksomheder, der dominerede importen i 2021. Men en større andel af vareimporten var til udenlandsk ejede virksomheder, end det var tilfældet for eksporten. I 2021 var 36 pct. af vareimporten til udenlandsk ejede virksomheder, mens de udgjorde syv pct. af antallet af importører. De udenlandsk ejede virksomheder stod for 20 pct. af tjenesteimporten.

Import af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens ejerskab. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec06 og dkstec02

Udenrigshandel fordelt på virksomhedskarakteristika

Udenrigshandel fordelt på virksomhedskarakteristika er opdateret med nye data for 2021. Samtidig er tidligere år justeret, så de svarer til den månedlige offentliggjorte udenrigshandel.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. marts 2023 - Nr. 91

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er baseret på samkørsel af oplysninger om udenrigshandel med varer, udenrigshandel med tjenester og oplysninger om de enkelte virksomheder i erhvervsregister samt statistikerne over udenlandske firmer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet.
Statistikken over udenrigshandel med tjenester er baseret på en stikprøve, hvor udvalgte virksomheder indberetter tjenestehandel med udlandet, og de resterende virksomheders handel opregnes på baggrund af statistisk metode. Derfor er det kun de virksomheder, som indberetter direkte til statistikken, der kan tilknyttes virksomhedskarakteristika, mens den opregnede andel ender i gruppen ukendt. Endvidere indgår der i ukendt en række øvrige kilder, som ikke er baseret på direkte indberetning fra virksomhederne, herunder rejseposten, offentlige tjenester, fragt inkluderet i varehandel, privates køb fra udlandet. Se mere om udenrigshandel med tjenester i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation