Gå til sidens indhold

Små virksomheder har mindre fokus på it-sikkerhed

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2022 It-sikkerhed i mikrovirksomheder

Dokumentation og dermed delbar viden om it-sikkerhedstiltag og -regler er et væsentlig element i virksomhedernes arbejde med digital sikkerhed. Over halvdelen af Danmarks godt 14.000 mikrovirksomheder (5-9 ansatte) havde i 2022 ingen dokumentation om forholdsregler, aktiviteter og procedurer vedr. it-sikkerhed. Der var således 53 pct. af virksomhederne med 5-9 ansatte, der ikke havde dokumenteret deres it-sikkerhedstiltag, mv. Til sammenligning var den tilsvarende andel 45 pct. blandt virksomheder med minimum 10 ansatte og blot 8 pct. blandt de største virksomheder med minimum 250 ansatte.

Andelen af virksomheder med dokumentation om it-sikkerhed fordelt på virksomhedsstørrelseKilde: It-anvendelse i virksomheder 2022 og Aktiviteter i små virksomheder 2022

Mere fokus på it-sikkerhed i ansættelseskontrakter

Tre ud af fem mikrovirksomheder informerede medarbejdere om deres rolle og ansvar i forhold til it-sikkerhed i 2022. To ud af fem mikrovirksomheder benyttede sig af frivillig uddannelse, træning eller internt tilgængelig information til at informere deres ansatte om it-sikkerhed. Hver tredje anvendte obligatorisk uddannelse, træning eller obligatorisk læsning af relevant materiale. Endeligt var det 36 pct., der informerede deres ansatte om it-sikkerhed via skriftlig kontrakt fx ansættelseskontrakt. Andelen af virksomheder, der informerer deres medarbejdere om it-sikkerhed er blevet højere siden 2019 og især information i skriftlige kontrakter er blevet mere anvendt med en stigning på fem procentpoint fra 31 til 36 pct.

Virksomhedens størrelse har betydning

Der en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og virksomhedens digitale sikkerhedsniveau. Både dokumentation af forholdsregler og procedurer samt informering af medarbejdere om deres rolle og ansvar i forhold til digital sikkerhed er mere udbredt i større virksomheder. Det gælder både information i skriftlige kontrakter og information gennem frivillig eller obligatorisk træning. Ni ud af ti store virksomheder med minimum 250 ansatte benyttede sig af frivillig uddannelse eller træning til at sikre, at de ansatte har styr på deres roller og ansvar, når det handler om virksomhedens digitale sikkerhed. Tre fjerdedele af de største virksomheder sendte deres medarbejdere til obligatoriske kurser om it-sikkerhed og 68 pct. lavede skriftlige aftaler med de ansatte om deres rolle og ansvar i forhold til digital sikkerhed.

Information til ansatte om it-sikkerhed fordelt på virksomhedsstørrelse og informationstiltagKilde: It-anvendelse i virksomheder 2022 og Aktiviteter i små virksomheder 2022

Mindst fokus på it-sikkerhed inden for Bygge og anlæg

Både dokumentation og information til medarbejdere vedr. it-sikkerhed er mest udbredt blandt mikrovirksomheder i branchen information og kommunikation og mindst udbredt i branchen bygge og anlæg. Det samme gælder ansættelse af it-specialister i virksomheden.

It-sikkerhedstiltag og it-specialister i mikrovirksomheder fordelt på brancher. 2022

 

Alle
 

Industri
 

Bygge og
anlæg

Handel og
transport

Information og komm.

Erhvervs
service

 

pct. af alle mikrovirksomheder

Dokumentation om it-sikkerhed

47

45

34

44

78

60

Information til ansatte om it-sikkerhed

 

 

 

 

 

Frivillig træning eller læsning

40

36

23

36

76

57

Obligatorisk træning eller læsning

29

25

18

25

55

40

Skriftlig kontrakt

36

34

25

34

60

47

Har mindst én it-specialist ansat

13

5

3

11

79

11

Kilde: Aktiviteter i små virksomheder 2022

Backup, opdatering af software og stærke adgangskode mest anvendte

Mangelfuld eller ingen backup er en af de mest almindelige årsager til, at virksomheder mister deres data. I 2022 sørgede fire ud af fem mikrovirksomheder for backup af deres data. Den samme andel gennemførte systematisk opdatering af software. Stærke adgangskoder har også betydning for sikkerheden i virksomheden. Der var ca. tre ud af fire virksomheder, der beskyttede deres it-system og data med stærkere adgangskoder.

Mindre ændringer i udbredelsen af sikkerhedsforanstaltninger siden 2019

Mikrovirksomhedernes sikkerhedstiltag blev sidst undersøgt i 2019. Stærke adgangskoder, backup, systematisk opdatering af software og adgangskontrol til virksomhedens netværk var i begge år de mest anvendte foranstaltninger og biometriske metoder til brugeridentifikation den mindst anvendte blandt de undersøgte it-sikkerhedsforanstaltninger. Andelen, der anvender biometriske metoder er blevet væsentligt højere fra 10 pct. i 2019 til 18 pct. i 2022. Backup af data til en alternativ placering er også blevet mere anvendt siden 2019. Anvendelsen af enkelte tiltag som fx adgangskontrol til virksomhedens netværk og kryptering af data er faldet.

Udvalgte sikkerhedsforanstaltninger i mikrovirksomheder 2019 og 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/itav11

Nyt fra Danmarks Statistik

17. januar 2023 - Nr. 15

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er indsamlet under en nye undersøgelse af mikrovirksomheders aktiviteter. Statistikken opgør bl.a. udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af 1.645 virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 5-9 fuldtidsansatte. Der er modtaget i alt 1.521 gennemførte svar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation