Gå til sidens indhold

Vækst i salg af økologiske varer til foodservice

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2023

Salget af varer til foodservice (storkøkkener o.l.) steg 5 pct. fra 23,4 mia. kr. i 2022 til 24,5 mia. kr. i 2023. Væksten er dermed mindre end forrige års ekstraordinære stigning på 39 pct. Stigningen i salget omfattede især økologiske varer, som steg 13 pct., nemlig fra 3,0 mia. kr. i 2022 til 3,4 mia. kr. i 2023. Det var i nogen grad drevet af prisstigninger, da mængden af økologiske varer i tons kun steg 4 pct. Mængden af alle varer i tons faldt 1 pct.

Salg af føde- og drikkevarer til foodserviceKilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Økologiandel høj i mejeriprodukter samt i frugt og grønt

Økologiske varer udgjorde 14 pct. af det samlede salg til foodservice i 2023 i kr. mod 13 pct. i 2022. Det er lidt højere end økologiske varers andel af detailomsætningen på 12 pct. i 2023, se Uændret økologisk detailsalg (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:119).

Der er forskel på de enkelte varegruppers økologiandel. Fx udgør økologi 33 pct. af det samlede salg af mejeriprodukter og æg mod de 14 pct., som økologiske varer udgør i alt. Også økologisk frugt og grønt ligger højere end gennemsnittet med 24 pct. Økologisk kød og fisk udgør omvendt kun 3 pct. af varegruppens samlede salg, og frostvarer udgør kun 6 pct.

Økologiske varers andel af samlet salg til foodservice - i varegrupper. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Økologiandel højest i den offentlige sektor

De økologiske varer spiller en større rolle i den offentlige sektor end i den private. Økologiens andel af alle varer var højest i offentlige institutioner med 32 pct. Kantiner på offentlige arbejdspladser lå med 23 pct. lidt over private arbejdspladser med 19 pct. Lavest lå den økologiske andel i hoteller, restauranter o.l. med 9 pct. og hos andet (fx take-away) med 7 pct. af det samlede salg.

Økologiske varers andel af samlet salg til foodservice - i kundegrupper. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko88

Mejeriprodukter og æg udgør en stor del af det økologiske salg

Salget af økologiske varer til foodservice i kr. (storkøkkener o.l.) adskiller sig tydeligt fra det samlede salg til foodservice, når man ser på varekurvens sammensætning. Fx udgør mejeriprodukter og æg 29 pct. af det økologiske salg mod 12 pct. af det samlede salg til foodservice. Kød og fisk udgør derimod kun 4 pct. af det økologiske salg mod 16 pct. af det samlede salg. Der sælges også færre økologiske frostvarer men mere frugt og grønt. Mængden af solgte mejerivarer er uforandret men omsætningen steg 10 pct. grundet prisstigninger.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Lille stigning i antal spisesteder med økologisk spisemærke

Ifølge Fødevarestyrelsen var antallet af spisesteder med "Det Økologiske Spisemærke" 3.500 i 2023, hvilket er en mindre stigning på 2 pct. fra 3.440 i 2022 (ultimo årene). Stigningen er sket inden for bronzemærkerne.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper. 2022-2023

 

Alle varer

Økologiske varer

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

 

mio. kr.

tons

mio. kr.

tons

I alt

23445

24549

811757

800580

2989

3364

114270

118706

Kolonial

8656

9181

382496

379874

1149

1281

37945

40233

Kød og fisk

3608

3979

51671

53835

123

129

1533

1521

Mejeriprodukter og æg

2740

2932

102675

102158

888

974

40437

40502

Frugt og grønt

2518

2537

120552

114735

522

600

27329

28141

Frostvarer

5923

5920

154362

149978

307

380

7025

8308

Frugt og grønt inkl. frost

3239

3344

170043

163431

596

694

30346

31749

Kød og fisk inkl. frost

7163

7264

109788

107873

195

201

2457

2435

Anm.: Fødevaregrossisters salg i løbende priser, ekskl. moms. 'Alle varer' er inkl. økologiske.
Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne opgivet i tons, da ikke alle virksomheder kender mængden præcist.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko77

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2022-2023

 

Alle varer

Økologiske varer

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

23445

24549

100

100

2989

3364

100

100

Offentlige institutioner

3164

3268

13

13

951

1031

32

31

Kantiner på offentlige arbejdspladser

783

774

3

3

153

178

5

5

Kantiner på private arbejdspladser

3172

3791

14

15

583

730

20

22

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

12767

13085

54

53

1087

1174

36

35

Andet (fx diner transportable, take-away)

3560

3632

15

15

215

251

7

7

Offentlige sektor i alt

3947

4042

17

16

1104

1209

37

36

Privat sektor i alt

19499

20507

83

84

1885

2155

63

64

Anm.: Løbende priser, ekskl. moms. 'Alle varer' er inkl. økologiske.
Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres. Offentlige institutioner: Hospitaler, plejehjem, børnehaver, uddannelse o.l.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko88

Nyt fra Danmarks Statistik

5. juli 2024 - Nr. 206

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. august 2025

Kontakt

Kilder og metode

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender omsætningen til foodservice præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne. Tal for seneste periode er foreløbige frem til næste offentliggørelse. Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen af økologiske indkøbte føde- og drikkevarer hos spisesteder: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation