Gå til sidens indhold

Indikator tyder på lille stigning i ledigheden

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+200 personer (fuldtid)
fra marts 2024 til april 2024

Ledighedsindikator april 2024

Ledighedsindikatoren tyder på en lille stigning på 200 personer i ledigheden i april. Stigningen er sammensat af 500 flere ledige på dagpenge og 300 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden er opgjort i fuldtidsledige og er sæsonkorrigeret.

Månedlig udvikling i ledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledighedsprocenten ligger uændret på 2,9 pct.

Ledighedsindikatoren viser, at der i april var 86.900 ledige. Det svarer til en ledighed på 2,9 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret i forhold til de foregående fem måneder. De ledige i april fordeler sig på 74.800 dagpengeledige og 12.100 kontanthjælpsledige.

Ledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede ledighedsstatistik, der udgives 2-3 uger efter offentliggørelsen af indikatorberegningen af ledigheden.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren vurderes til at være ± 1.000 personer mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer 2-3 uger senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den sæsonkorrigerede detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende sæsonkorrigerede del-serier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+200 personer (fuldtid)
fra marts 2024 til april 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

13. maj 2024 - Nr. 132

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation