Gå til sidens indhold

Indikator peger på 1.000 flere ledige i februar

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+1.000 personer
januar 2023 til februar 2023

Ledighedsindikator februar 2023

Ledighedsindikatoren viser en stigning i ledigheden på 1.000 personer fra januar til februar. Stigningen skyldes 1.300 flere ledige på dagpenge og 300 færre ledige på kontanthjælp. Ledigheden har været stigende siden november. Tallene er omregnet til fuldtidsledige og er sæsonkorrigerede.

Udvikling i bruttoledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

2,8 pct. af arbejdsstyrken var ledige

Ledighedsindikatoren viser, at der i februar var 82.400 ledige svarende til 2,8 pct. af arbejdsstyrken. De ledige fordeler sig på 67.100 dagpengeledige og 15.300 kontanthjælpsledige.

Bruttoledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved opgørelsen af den detaljerede bruttoledighedsstatistik.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal vurderes til at være ± 1.000 personer. Der er i forhold til den detaljerede opgørelse, der udkommer ca. 20 dage senere, dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den detaljerede ledighedsstatistik opgøres som summen af 48 underliggende og sæsonkorrigerede delserier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+1.000 personer
januar 2023 til februar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2023 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation