Gå til sidens indhold

Lille stigning i ledigheden i januar

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+300 personer
december 2022 - januar 2023

Ledighedsindikator januar 2023

Ledighedsindikatoren viser en stigning i ledigheden på 300 personer fra december til januar. Stigningen skyldes 500 flere ledige på dagpenge og 300 færre ledige på kontanthjælp. Tallene i denne udgivelse er omregnet til fuldtidsledige og er sæsonkorrigerede.

Udvikling i bruttoledigheden. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ledigheden er på sit højeste niveau i over et år

Ledighedsindikatoren viser, at der i januar var 80.500 ledige, fordelt på 64.900 dagpengeledige og 15.600 kontanthjælpsledige i januar. Det er det højeste niveau siden november 2021, hvor ledigheden var 81.900.

Bruttoledigheden, fordelt på dagpenge- og kontanthjælpsledige. SæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus09

Ny tabel i statistikbanken

I forbindelse med denne offentliggørelse er statistikbanktabellen AUS09 oprettet. AUS09 indeholder tidlige estimater for bruttoledigheden på et mindre detaljeret niveau end de eksisterende tabeller, AUS07 og AUS08. AUS09 vil blive opdateret to gange pr. måned, først i forbindelse med offentliggørelsen af ledighedsindikatoren og dernæst ca. 20 dage senere samtidig med opdateringen af AUS07 og AUS08, dvs. i forbindelse med offentliggørelsen af den detaljerede bruttoledighedsstatistik.

De foregående måneder er genberegnet

Alle månedlige udviklinger, er opgjort ud fra genberegnede, sæsonkorrigerede ledighedsniveauer for de enkelte måneder. Denne metode er i overensstemmelse med metoden, der anvendes ved formidlingen af den detaljerede bruttoledighedsstatistik.

Usikkerhed for ledighedsindikatoren

Usikkerheden for ledighedsindikatoren mht. de bagvedliggende ikke-sæsonkorrigerede tal vurderes til at være ± 1.000 personer. Der er i forhold til den efterfølgende detaljerede for samme måned dog knyttet en særskilt usikkerhed til sæsonkorrektionen af resultaterne. Det skyldes, at sæsonkorrektionen af indikatoren sker på to hovedserier (dagpenge- hhv. kontanthjælpsledige), der efterfølgende summeres til den samlede ledighedsindikator, mens den officielle ledighedsstatistik, der udgives ca. 20 dage senere, opgøres som summen af 48 underliggende og sæsonkorrigerede delserier, opdelt på ledighedstype, alder og køn.

Ledighedsindikator
Sæsonkorrigeret
+300 personer
december 2022 - januar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2023 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Ledighedsindikatoren er en foreløbig beregning af den månedlige ledighed og er begrebs- og afgrænsningsmæssigt identisk med den detaljerede ledighedsstatistik (bruttoledighedsstatistikken). Det anvendte datamateriale til indikatoren bygger på arbejdsløshedskassernes foreløbige indberetninger af dagpengemodtagere samt oplysninger om tilmeldte kontanthjælpsmodtagere på jobnet.dk. Begge datakilder er tilvejebragt via STAR. Opgørelsen er afgrænsningsmæssigt sammenfaldende med den officielle ledighedsstatistik, men opgøres på et mindre detaljeret niveau. Danmarks Statistik overvåger løbende resultaterne og indikatorberegningens nøjagtighed i forhold til den officielle ledighedsstatistik. Det vil løbende blive vurderet, om metoden kan optimeres yderligere. Læs mere i Ledighedsindikatoren - metodenotat (pdf) og i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation