Gå til sidens indhold

De erhvervsuddannede kommer hurtigst i job

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2022

Blandt dem, der gennemførte en erhvervsrettet uddannelse i 2020, havde de erhvervsuddannede den højeste andel i beskæftigelse 3 måneder efter uddannelsen blev færdiggjort. Andelen i beskæftigelse for erhvervsuddannede er meget stabil, og ligger på omkring 75 pct. i perioden 3 til 21 måneder efter endt uddannelse. Først efter 21 måneder var personer med en mellemlang videregående uddannelse fra 2020 også oppe på en andel i beskæftigelse på 75 pct., mens personer med en lang videregående uddannelse var næsten oppe på samme niveau med 73 pct. Personer med en kort videregående uddannelse havde generelt en lavere beskæftigelse end de andre grupper. Her var 63 pct. i beskæftigelse efter 21 måneder. Gruppen af bachelorer skiller sig helt ud, hvilket skyldes, at en stor andel fortsætter i uddannelsessystemet.

Andel i beskæftigelse 3 til 21 mdr. efter gennemført uddannelse for 2020-årgangenKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Kun en lille andel af bachelorerne forlader uddannelsessystemet

En stor del af forklaringen på de forskellige beskæftigelsesfrekvenser kan forklares med andre valg end at søge et arbejde. En del vælger nemlig at gå i gang med en ny uddannelse kort tid efter. Det gælder særligt for bachelorer, hvor en stor del valgte at gå i gang med en lang videregående uddannelse efter bacheloren. 3 måneder efter bestået bacheloreksamen var 79 pct. i gang med en ny uddannelse, hvilket var steget til 87 pct. 21 måneder efter. Gruppen med en kort videregående uddannelse har den næsthøjeste andel, der har valgt at fortsætte i uddannelsessystemet. Her er 18 pct. i gang med en ny uddannelse 21 måneder efter. For de erhvervsuddannede var det 15 pct. Den gruppe, hvor færrest vælger at fortsætte med en ny uddannelse, var personer med en lang videregående uddannelse. Her var 4 pct. i gang med en ny uddannelse 21 måneder efter.

Status 21 måneder efter gennemført uddannelse for 2020-årgangenKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Størst arbejdsløshed blandt dem med kort videregående uddannelse

Gruppen, der har taget en kort videregående uddannelse, har den højeste andel arbejdsløse 21 måneder efter endt uddannelse, mens bachelorerne har den laveste. For 2020-årgangen havde gruppen med en kort videregående uddannelse en arbejdsløshed på 10 pct. 21 måneder efter endt uddannelse. Derefter kom gruppen med en lang videregående uddannelse med en andel på 5 pct., gruppen med mellemlang videregående uddannelse på 4 pct. og de erhvervsuddannede med en arbejdsløshedsprocent på 3 pct. Bachelorerne lå som tidligere nævnt lavest med en andel på 1 pct. For alle grupper er andelen af arbejdsløse faldet med 3 procentpoint, når årgang 2019 og 2020 sammenlignes 21 måneder efter endt uddannelse, Dette gælder dog ikke for bachelorerne, der ligger på omkring 2 pct. arbejdsløshed eller derunder 21 måneder efter uddannelse.

Andel arbejdsløse 21 mdr. efter gennemført uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2024 - Nr. 141

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation