Gå til sidens indhold

Højt antal nye højvækstvirksomheder

Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2022

I vækstperioden 2019 til 2022 var der 265 nye højvækstvirksomheder. Antallet var det højeste målt i de seneste ti vækstperioder, og samtidig det højeste siden før finanskrisen, hvor der blev målt 329 nye højvækstvirksomheder i vækstperioden 2005-2008. Til sammenligning var det næsthøjeste antal nye højvækstvirksomheder i de seneste ti vækstperioder 248 virksomheder i perioden 2018-2021. Fra 2019-2022 skabte de nye højvækstvirksomheder beskæftigelse svarende til 5.363 årsværk. Det var det højeste antal skabte jobs i de seneste ti vækstperioder.

Antal nye højvækstvirksomheder og årsværk genereret af nye højvækstvirksomhederKilde: www.statistikbanken.dk/viv

Mere end halvdelen af de nye højvækstvirksomheder ligger i Hovedstaden

I Region Hovedstaden blev der skabt 147 nye højvækstvirksomheder i perioden. Det svarer til 56 pct. af alle nye højvækstvirksomheder. De stod samtidig for skabelsen af 2.971 årsværk, hvilket svarer til 37 pct. af den samlede jobskabelse i nye højvækstvirksomheder. Målt på årsværk pr. virksomhed var det højvækstvirksomhederne i Region Syddanmark, der genererede mest beskæftigelse, idet 19 virksomheder skabte 459 årsværk, svarende til 24 fuldtidsjobs pr. virksomhed.

Over 1.000 nye årsværk i tre branchegrupper

I perioden 2019 til 2022 skabte nye højvækstvirksomheder inden for Bygge og anlæg 1.387 årsværk og topper dermed som branchegruppe. Den høje jobskabelse i vækstperioden ses dog også hos højvækstvirksomheder inden for Handel og transport mv. og Erhvervsservice, hvor virksomhederne skabte hhv. 1.282 og 1.241 årsværk.

Nye højvækstvirksomheder

 

 

Virksomheder

Årsværk i startår

Årsværk i slutår

Skabte årsværk

 

 

antal

Etableringsår

Vækstperiode

 

 

 

 

2008-2009

2010-2013

157

1778

4399

2621

2009-2010

2011-2014

151

1347

3460

2113

2010-2011

2012-2015

176

1758

4503

2745

2011-2012

2013-2016

220

1844

5237

3393

2012-2013

2014-2017

188

1902

5564

3662

2013-2014

2015-2018

235

2356

6374

4018

2014-2015

2016-2019

225

2170

5872

3702

2015-2016

2017-2020

219

2184

6516

4332

2016-2017

2018-2021

248

2484

7203

4719

2017-2018

2019-2022

265

2771

8134

5363

Kilde: www.statistikbanken.dk/viv

Indikator for gode vækstvilkår

Begrebet nye højvækstvirksomheder benyttes til at belyse nystartede virksomheder med høj relativ vækst. Begrebet kan fx hjælpe med at identificere brancher, der har særligt gode vækstvilkår. Nye højvækstvirksomheder kan betragtes som det overlap, der findes mellem højvækstvirksomheder og nye virksomheder. Nye højvækstvirksomheder er højvækstvirksomheder, som maksimalt er fem år gamle. Definitionen af nye højvækst virksomheder findes under Kilder og metoder nedenfor.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2024 - Nr. 184

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i tre-årsperioden tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i de to år inden tre-årsperioden og havde fem eller flere ansatte i det første år i treårsperioden.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.
Definitionen af nye højvækstvirksomheder i Danmark følger i udgangspunktet OECDs og Eurostats fælles definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition", som definerer nye højvækstvirksomheder som alle nye virksomheder, der er op til fem år gamle, der har 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden, og som har en samlet vækst på mindst 72,8 pct. (svarende til et årligt gennemsnit på 20 pct.) over en treårig periode.
Den danske statistik afviger på det punkt, at cut-off grænsen på ti eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til fem eller flere ansatte, da det er vurderet, at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksættere.
Definitionen af højvækstvirksomheder er i den europæiske statistikorganisation, Eurostat, blevet ændret fra minimum 20 pct. vækst over en treårig periode til 10 pct. vækst over en treårig periode.
Statistikken er afgrænset til det private byerhverv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation