Gå til sidens indhold

Fremgang for dansk akvakultur i 2022

Regnskabsstatistik for akvakultur 2022

Det samlede driftsresultat for opdræt af fisk og skaldyr i danske akvakulturanlæg blev på 171 mio. kr. i 2022. Det er 45 mio. kr. eller 36 pct. mere end i 2021. Resultatet er det bedste siden 2018. Havbrug stod for 77 pct. af det samlede driftsresultat i 2022. Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation bidrog med 7 pct., og anlæg med ingen eller lav recirkulation bidrog med 7 pct.

Driftsresultat for akvakultur fordelt på anlægstyper, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Øget driftsresultat for havbrug

Det samlede driftsresultat for havbrug blev på 131 mio. kr. i 2022, hvilket er 34 pct. mere end i 2021. Resultatet er det bedste siden 2018. Bruttoudbyttet steg med 37 pct. svarende til 164 mio. kr. Driftsomkostningerne steg med 132 mio. kr. svarende til 38 pct. Stigningen i driftsomkostningerne kom primært fra køb af yngel og sættefisk (fisk til udsætning), som steg med 81 mio. kr. til 183 mio. kr.

Positivt driftsresultat for anlæg med middelhøj eller høj recirkulation

Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation fik et samlet driftsresultat på 12 mio. kr. i 2022 mod -2 mio. kr. i 2021. Det er første gang siden 2018, at denne gruppe opnår et positivt driftsresultat. Bruttoudbyttet steg med 19 mio. kr. til 572 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 4 mio. kr. til 548 mio. kr. Det skyldtes især en nedgang i køb af yngel og sættefisk på 33 mio. kr. til 43 mio. kr. Faldet i driftsomkostningerne blev dog ikke så stort, fordi bl.a. omkostningerne til energi trak i den modsatte retning, da de steg fra 37 mio. kr. til 58 mio. kr.

Nedgang i driftsresultatet for anlæg med ingen eller lav recirkulation

For anlæg med ingen eller lav recirkulation blev det samlede driftsresultat på 13 mio. kr. i 2022 mod 15 mio. kr. i 2021. Bruttoudbyttet steg med 5 mio. kr. til 417 mio. kr. Driftsomkostningerne steg med 6 mio. kr. til 398 mio. kr. Blandt driftsomkostningerne steg køb af foder mest - med 25 mio. kr. til 125 mio. kr. I modsætning til dette faldt omkostningerne til køb af yngel og sættefisk med 60 mio. kr. til 70 mio. kr.

Driftsomkostninger for akvakultur fordelt på anlægstyper, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Færre anlæg

Der var i alt 181 anlæg i 2022 fordelt med 18 havbrug, 131 landbaserede anlæg og 32 skaldyrbrug. Det var 14 landbaserede anlæg færre end i 2021, men 1 havbrug og 5 skaldyrbrug flere. Der var ca. 460 beskæftigede omregnet til fuldtid på anlæggene i 2022 mod ca. 500 i 2021 se www.statistikbanken.dk/ERHV1 med et beregnet tillæg af ejernes indsats omregnet til fuldtid fra regnskabsstatistikken for akvakultur.

Regnskabsresultater for akvakultur

 

Anlæg med ingen eller lav recirkulation

Anlæg med middelhøj eller høj recirkulation

Havbrug

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 

antal

Anlæg

100

89

45

42

17

18

 

ton

Produktion

14443

13463

22208

18550

12264

13592

 

mio. kr.

Bruttoudbytte

412

417

553

572

446

610

Driftsomkostninger

392

398

551

548

347

479

Finansieringsomkostninger

5

6

4

12

1

0

Driftsresultat

15

13

-2

12

98

131

- Nedre halvdel

-14

-10

-40

-24

11

20

- Øvre halvdel

29

23

38

37

87

111

Driftsresultat efter ejeraflønning

-2

-3

-12

3

96

129

Nøgletal

pct.

Overskudsgrad

0,6

0,6

-1,5

2,7

21,8

21,1

Afkastningsgrad

0,6

0,5

-1,0

1,8

22,9

23,3

Soliditetsgrad

21,2

26,3

29,2

30,1

82,6

80,3

Anm.1: Ud over de viste anlægstyper var der i 2022 også 32 skaldyrbrug beliggende til havs.
Anm. 2: Løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. februar 2024 - Nr. 48

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder indhentet fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og fra Miljøstyrelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation