Gå til sidens indhold

Pløjefri dyrkning er i fremgang

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2023

Arealet med pløjefri dyrkning er steget med 83.000 ha til 668.000 ha i 2023 sammenlignet med året før og udgør nu en fjerdedel af hele landbrugsarealet. I 2016, som er det tidligste år, hvor Danmarks Statistik har data, var den tilsvarende andel 11 pct. Pløjefri dyrkning, også kaldet reduceret jordbearbejdning, er en dyrkningsform, hvor man tilstræber at undgå den vendende pløjning samtidig med at man overgår til en mindre intensiv jordbehandling. Dyrkningsformen binder CO2 i jorden og bidrager dermed til et mindre udslip af CO2 til atmosfæren.

Areal med pløjefri dyrkningKilde: www.statitstikbanken.dk/afg5

Pløjefri dyrkning er størst i Region Sjælland

Pløjefri dyrkning forekommer i alle fem regioner i Danmark, hvor Region Sjælland har den højeste andel på 29 pct. af hele landbrugsarealet, mens Region Hovedstaden har den laveste andel på 21 pct. Se flere detaljer om pløjefri dyrkning i www.statistikbanken.dk/afg5.

Pløjefri dyrkning

 

2016

2018

2020

2021

2022

2023

Pløjefri dyrkning, 1.000 ha

285

358

498

575

585

668

I pct. af landbrugsarealet

10,8

13,6

19,0

22,0

22,3

25,5

Bedrifter med pløjefri dyrkning

3188

3635

5181

5364

5304

5862

I pct. af alle bedrifter

8,9

10,7

15,6

17,1

17,3

19,8

Kilde: www.statitstikbanken.dk/afg5

Højest andel af drænet jord i Region Sjælland

Lige fra 1800-tallet har man i landbruget drænet fugtig jord, fx mose, for at gøre den egnet til dyrkning af afgrøder. Ved dræning fjernes overfladevand eller grundvand ved hjælp af rørledninger. 43 pct. af Danmarks landbrugsjord er drænet, men der er betydelige regionale forskelle. Således er 69 pct. af jorden drænet i Region Sjælland mod 32 pct. i Region Nordjylland.

Dræning fordelt efter regioner 2023

 

Hele landet

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Drænet areal, 1.000 ha

1119

43

322

335

264

156

I pct. af hele landbrugsarealet

43

40

69

43

34

32

Kilde: Landbrugs- og gartneritællingen 2023, særkørsel

Nyt fra Danmarks Statistik

4. juni 2024 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation