Gå til sidens indhold

Stigning i husholdningernes bilkøb fra maj til juni

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.197
juni 2024
+23,1%
maj til juni 2024

Nyregistrerede motorkøretøjer juni 2024

Der blev registreret 17.200 nye personbiler i juni 2024 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 23,1 pct. flere end i maj. Tilgangen til husholdningerne steg 15,2 pct., mens den steg 36,4 pct. i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i andet kvartal 2024 var 22,3 pct. højere end i første kvartal 2024. I husholdningerne var der en stigning på 32,4 pct., mens tilgangen i erhvervene steg med 9,1 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Næsten tre ud af fire af husholdningernes nye biler i juni kører på el

Der blev registreret 9.900 nye elbiler i juni, og de udgjorde 50,7 pct. af alle 19.600 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I maj var andelen 49,4 pct. Andelen af nye fossile biler faldt fra 46,3 pct. i maj til 46,1 pct. i juni, mens andelen af plugin hybrider faldt fra 4,3 pct. i maj til 3,1 pct. i juni. Husholdningerne stod for 7.900 af elbilerne i juni, og det svarer til 72,0 pct. af deres nye biler, hvilket er den hidtil største andel. I erhvervene udgjorde elbilerne 24,0 pct. af de nye biler. Der er nu 261.500 elbiler i Danmark, svarende til 9,2 pct. af alle personbiler.

I perioden juli 2023 - juni 2024 udgjorde elbilerne 43,0 pct. eller 75.500 af de nye personbiler mod 30,8 pct. eller 44.700 biler i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 53,0 pct. af deres nye biler i den seneste 12-måneders periode, mens de i erhvervene udgjorde 28,1 pct.

Tilgang af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgangen af elbiler blev næsten fordoblet den seneste 12-måneders periode

Den samlede tilgang af nye personbiler i perioden juli 2023 - juni 2024 var på 175.400 i faktiske tal, hvilket er 9,8 pct. eller 15.700 højere end i den foregående 12-måneders periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 24,8 pct. til 105.000 biler, mens den faldt med 6,8 pct. i erhvervene til 70.500 biler. Tilgangen af nye fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 4,2 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens tilgangen af nye elbiler steg med 68,9 pct. Plugin hybriderne faldt med 48,8 pct.

Privat- og erhvervsleasing

I juni var 33,3 pct. af husholdningernes nye personbiler leaset mod 38,0 pct. for et år siden. Heraf udgjorde elbilerne 60,5 pct. I de seneste 12 måneder udgjorde privatleasing 38,5 pct. af tilgangen til husholdningerne mod 29,3 pct. i den foregående 12-måneders periode. Elbilandelen i de seneste 12 måneder var 42,9 pct. mod 16,6 pct. i den foregående periode.

I erhvervene stod leasing for 86,3 pct. af tilgangen i juni mod 84,0 pct. i juni sidste år. 74,0 pct. af erhvervenes leasede biler i juni er fossilt drevne. Læs mere om leasing i den nyligt offentliggjorte Bag Tallene: Flere leaser deres bil.

Leasingandelen af den samlede tilgang, 12-måneders perioden juli-juniKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2024

 

2024

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni / maj 2024

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

10142

12176

15287

14827

13966

17197

 

22,3

23,1

I husholdningerne

5446

6921

8923

9426

8719

10042

 

32,4

15,2

I erhvervene

4696

5255

6365

5402

5247

7155

 

9,1

36,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juni

Æn-
dring

 

Juli 2022
- juni 2023

Juli 2023
- juni 2024

Æn-
dring

 

2023

2024

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

18476

19589

6,0

 

159740

175411

9,8

Benzin

8135

7349

-9,7

 

76073

74587

-2,0

Diesel

1734

1683

-2,9

 

15928

13567

-14,8

El

6344

9940

56,7

 

44681

75457

68,9

Plugin hybrid mv.

2263

617

-72,7

 

23058

11800

-48,8

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6324

7275

15,0

 

59459

64549

8,6

Privatleasing

3870

3629

-6,2

 

24659

40409

63,9

Samlet tilgang

10194

10904

7,0

 

84118

104958

24,8

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

12152

12314

1,3

 

100281

110862

10,6

Ikke-leasingbiler (a)

1323

1193

-9,8

 

11461

10031

-12,5

Til leasing

10829

11121

2,7

 

88820

100831

13,5

Erhvervsleasing (b)

6959

7492

7,7

 

64161

60422

-5,8

Samlet tilgang

8282

8685

4,9

 

75622

70453

-6,8

Erhvervskøretøjer i alt

3116

3370

8,2

 

30654

33924

10,7

Varebiler

2644

2743

3,7

 

25449

28566

12,2

Lastbiler

179

301

68,2

 

2092

2257

7,9

Sættevognstrækkere

249

264

6,0

 

2507

2424

-3,3

Busser

44

62

40,9

 

606

677

11,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.197
juni 2024
+23,1%
maj til juni 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2024 - Nr. 209

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation