Gå til sidens indhold

Stigning i antal flytninger over Øresund

Flyttestatistik for Øresundsregionen 2023

I 2023 flyttede 3.461 personer over Øresund inden for Øresundsregionen. Det er 202 flere flytninger end året før svarende til en stigning på 6 pct. Siden antallet af flytninger mellem den danske og svenske del af Øresundsregionen toppede med 6.422 flytninger i 2007, har antallet af flytninger fulgt en nedadgående tendens. Udviklingen ser nu ud til at have vendt, idet antallet er steget med over 200 personer to år i træk. Stigningen i det samlede antal flytninger er båret af en stigning i antal flytninger i retning mod Skåne. I 2023 flyttede 1.642 personer fra Østdanmark (den danske del af Øresundsregionen) til Skåne (den svenske del af Øresundsregionen), hvilket er en stigning på 245 personer (18 pct.) i forhold til året før. 1.819 personer flyttede i modsatte retning fra Skåne til Østdanmark, hvilket er et fald på 43 personer (2 pct.) sammenlignet med året før. Som det har været tilfældet siden 2010, er der fortsat et nettooverskud af personer, der flytter fra Skåne til Østdanmark, selvom de to flyttestrømme nærmer sig hinanden.

Antal flytninger mellem Østdanmark og SkåneKilde: oresund.statistikbank.dk/oefly30d og oresund.statistikbank.dk/oefly32d

Fortsat de unge og flere kvinder, der flytter fra Østdanmark til Skåne

Stigningen i antal flytninger fra Østdanmark til Skåne drives primært af at endnu flere 20-29-årige flytter mod Skåne. I 2023 flyttede 556 personer i aldersgruppen 20-29 år fra Østdanmark til Skåne, hvilket er en stigning på 120 personer (28 pct.) i forhold til året før. De 20-29-årige har siden statistikkens start udgjort den største andel af dem, der flytter over Øresund, og i 2023 var hver tredje (34 pct.), der flyttede øst over Øresund, i 20'erne. I samtlige år statistikken har været opgjort, er flere mænd end kvinder flyttet over Øresund, men forskellen er gradvist blevet mindre. For flytteretningen fra Østdanmark til Skåne var andelen af kvinder ca. 40 pct. omkring årtusindeskiftet, men var i 2023 steget til 47 pct. For de yngre aldersgrupper, herunder netop de 20-29-årige, udgør kvinderne majoriteten (56 pct.), mens mændene udgør en større andel, jo ældre aldersgruppen er (69 pct. for personer over 50 år).

Kønsfordeling for flytninger fra Østdanmark til Skåne fordelt på aldersgrupper. 2023Kilde: oresund.statistikbank.dk/oefly30d

Personer, der flytter fra Skåne til Østdanmark, er nu oftest født i øvrige lande

Selvom det årlige antal personer, der flytter fra Skåne til Østdanmark, har været stort set uændret siden 2018, har deres karakteristika ændret sig over årene. Siden 1999 har personer født i Danmark udgjort den største andel af dem, der flytter fra Skåne til Østdanmark. I 2023 var den største gruppe dog personer født i øvrige lande (alle andre lande end Danmark og Sverige), idet 680 personer født i øvrige lande flyttede fra Skåne til Østdanmark, hvilket udgjorde 37 pct. af alle, der flyttede mod vest over Øresund i 2023. Antallet fra øvrige lande har været højere i årene 2009 til 2014, men et markant fald i antal personer født i Danmark, der flytter fra Skåne til Østdanmark samt en mindre stigning i antal personer født i øvrige lande, der flytter samme vej, har ændret andelene. Af personerne født i øvrige lande, udgjorde personer født i Mellemøsten den største gruppe (169 personer) i 2023, mens personer født i øvrige Asien stod for den største stigning i antal (stigning fra 119 til 148 personer) fra året før og personer født i USA og Canada stod for den største procentvise stigning (stigning fra 11 til 25 personer) sammenlignet med året før.

Antal flytninger fra Skåne til Østdanmark fordelt på fødelandKilde: oresund.statistikbank.dk/oefly32d

Nyt fra Danmarks Statistik

15. april 2024 - Nr. 108

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Denne flyttestatistik udgør en del af Ørestat. Den foreliggende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Statistikken bygger på oplysninger hentet fra SCB, der fra og med 1998 har registreret oplysninger om de flyttede personer mellem Sverige og Danmark. I opgørelsen indgår de personer, der er registreret som ind- eller udvandret i det aktuelle år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten