Gå til sidens indhold

24 pct. flere indvandrede for at studere i 2023

Asylansøgninger og opholdstilladelser 2023

I 2023 indvandrede 23.395 personer for at studere - en stigning på 24 pct. i forhold til året før. Det er samtidig det højeste antal, der er indvandret for at studere siden 1997, hvor opgørelsen startede. De foregående ti år var der i gennemsnit 19.210 personer om året, der indvandrede med en opholdstilladelse til uddannelse.

Indvandrede fordelt efter opholdstilladelse ved indvandring. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a

Hver sjette der indvandrede for at arbejde, var rumænsk statsborger

I 2023 indvandrede der i alt 27.670 personer for at arbejde. Det er et fald på 13 pct. i forhold til året før. Det skal ses i sammenhæng med, at 2022 var det år, hvor flest indvandrede med arbejdstilladelse nogensinde. De to største grupper, som indvandrede med en arbejdstilladelse i 2023 var rumænske statsborgere (4.755 personer) og polske statsborgere (3.230 personer). De udgjorde hhv. 17 pct. og 12 pct. af de udenlandske statsborgere, der indvandrede med en arbejdstilladelse. Blandt rumænske og polske statsborgere var faldet i antal indvandrede med arbejdstilladelse i forhold til året før på hhv. 20 pct. og 14 pct.

Indvandrede med arbejdstilladelse fordelt efter statsborgerskab. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a

Otte ud af ti, der indvandrede med tilladelse til at studere, var 18-29 år

Der var stor forskel i aldersfordelingen blandt personer, der indvandrede alt efter opholdstilladelse ved indvandring. 83 pct. af de personer, der indvandrede med en tilladelse til at studere i 2023 var 18-29 år, mens 7 pct. var i 30'erne. Blandt personer, der indvandrede for at arbejde var 38 pct. 18-29 år og 33 pct. var 30-39 år. Blandt indvandrede med opholdstilladelse til "Asyl mv." og "Ukraine, særlov" var hhv. 30 pct. og 25 pct. under 18 år.

Indvandrede fordelt efter opholdstilladelse og alder. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a og grunddata i Danmarks Statistik

I alt har hver fjerde indvandrer i Danmark opholdstilladelse til arbejde

26 pct. af indvandrere med bopæl i Danmark pr. 1. januar 2024, 186.911 personer i alt, havde en opholdstilladelse til at arbejde - denne andel er steget jævnt de seneste ti år fra 19 pct. i 2014. Indvandrere med tilladelse efter "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine", udgør 4 pct. af samtlige indvandrere - eller 29.310 personer. Indvandrere med dansk eller nordisk statsborgerskab, og som dermed ikke skal have en opholdstilladelse eller et EU-registreringsbevis, udgør 28 pct. af samtlige indvandrere i Danmark.

Nuværende opholdsgrundlag for indvandrere. 1. januar 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/indoph3

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2024 - Nr. 81

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere i statistikdokumentationen. Grundlaget for statistikken er oplysninger fra Udlændingestyrelsen. I denne offentliggørelse anvendes ordet opholdstilladelse som en samlet betegnelse for de forskellige legale muligheder for ophold i Danmark, dvs. opholdstilladelse og EU/EØS-registreringsbevis. Se også emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation