Gå til sidens indhold

Formuen i fast ejendom steg i 2023

Husholdningernes formue i fast ejendom 2023

Ændret 03. maj 2024 kl. 10:05

Der var desværre en fejl i sidste afsnit. I overskriften stod der Region Midtjylland i stedet for Region Hovedstaden. Fejlen er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Hver familie, som ejede fast ejendom (andelsboliger undtaget), oplevede i gennemsnit en stigning i markedsværdien af deres faste ejendom på ca. 96.000 kr. i 2023. Dette svarer til en samlet stigning i husholdningernes formue i fast ejendom på ca. 139 mia. kr. og udgjorde dermed 4.385 mia. kr. ultimo 2023. Dermed er den samlede formue i fast ejendom opgjort i løbende priser næsten tilbage på samme niveau som ultimo 2021, hvor den udgjorde 4.404 mia. kr.

Ændring i husholdningernes gennemsnitlige formue i fast ejendomKilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Familier i Region Hovedstaden oplevede den største stigning

Region Hovedstaden oplevede den største stigning i den gennemsnitlige markedsværdi målt i kr. med ca. 209.000 kr. pr. familie, hvor landsgennemsnittet lå på ca. 96.000 kr. Udviklingen i Region Hovedstaden svarer til en stigning i markedsværdien på 5,3 pct., mens den næststørste stigning fandt sted i Region Syddanmark, hvor markedsværdien steg med 3,2 pct.

Ejerlejligheder steg mere end enfamiliehuse

På landsplan steg markedsværdien af ejerlejligheder i 2023 med 5,1 pct. og er dermed højere end stigningen i markedsværdien af enfamiliehuse, som lå på 3,1 pct. Fire ud af fem regioner oplevede en stigning i den gennemsnitlige markedsværdi af både ejerlejligheder og enfamiliehuse, hvorimod Region Nordjylland oplevede et fald i markedsværdien af begge ejendomstyper på hhv. ca. 10.000 og 7.000 kr. pr. familie. Den største stigning i den gennemsnitlige markedsværdi af sommerhuse fandt sted i Region Hovedstaden med ca. 66.000 kr. pr. familie, hvor den mindste gennemsnitlige stigning fandt sted i Region Midtjylland med ca. 9.000 kr.

Udvikling i gennemsnitlig markedsværdi for udvalgte ejendomstyper. 2022-2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejdfoe1

Friværdien faldt mest i Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2022

Ved at tage hensyn til den gæld, der er tinglyst på de enkelte ejendomme, er det muligt at beregne en friværdi pr. ultimo 2022. Faldet i husholdningernes formue i fast ejendom (andelsboliger undtaget) var på landsplan 157 mia. kr. i 2022, mens den tinglyste gæld steg med ca. 22. mia. Det betyder, at den samlede friværdi på landsplan faldt med 7,8 pct. svarende til 178 mia. kroner. Det var ejerene af fast ejendom bosat i Region Hovestaden og Region Sjælland, der oplevede den største nedgang i friværdien i 2022 med et fald på hhv. 9,2 pct. og 10,8 pct., hvor det mindste fald i friværdien fandt sted i Region Nordjylland med 2,4 pct. Ser man på udviklingen i den gennemsnitlige friværdi i 2022, faldt den ligeledes mest i kommunerne i Region Hovestaden og Region Sjælland. Fjorten ud af de tyve kommuner, hvor den gennemsnitlige friværdi faldt procentuel mest, lå i enten Region Hovestaden eller Region Sjælland. Derudover var der ingen kommuner i de to regioner, som oplevede en stigning i den gennemsnitlige friværdi.

Udvikling i gennemsnit i beregnet friværdi. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2024 - Nr. 117

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Husholdningernes formue i fast ejendom er baseret på Danmarks Statistiks registerbaserede boligmodel, der estimerer markedsværdien af fast ejendom på baggrund af faktiske salg. Opgørelsen af markedsværdi vurderes at være mere usikker for ejendomme beliggende i yderområder. Gældskomponenter og dermed beregnet friværdi er ikke tilgængelige for det seneste år og er derfor udeladt. Se endvidere statistikdokumentationen og emnesiden for baggrundsnotat og analyse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation