Gå til sidens indhold

De fleste børnefamilier har råd til det meste

Levevilkårsundersøgelsen (tillæg) 2021

2,5 pct. af børnefamilier med børn under 16 år fejrer ikke børnenes fødselsdage, men for kun 0,5 pct. var det af økonomiske årsager. Mangel på nyt tøj og udeblivelse fra klasseture er tilfældet for under 5 pct. af børnefamilierne - under halvdelen af gangene grundet økonomiske årsager. Lidt hyppigere var det, at børnefamilier ikke havde råd til en årlig ferie væk fra hjemmet på mindst en uges varighed, hvilket gjaldt for lidt over 4 pct. af familierne. Lidt over 8 pct. af de danske børnefamilier har ikke bøger i hjemmet, der passer til barnets alder, ligesom børnene i lidt over 8 pct. af børnefamilierne ikke får frugt eller grønt dagligt. Hverken mangel på bøger eller frugt og grønt er dog i nogen nævneværdig grad grundet økonomi.

Afsavn blandt børnefamilier, andel af alle husstande med børn under 16 år. 2021Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen 2021, www.statistikbanken.dk/10054

Langt de fleste børn har et godt helbred

96 pct. af de danske børn har ifølge forældrene et godt eller meget godt helbred, viser Levevilkårsundersøgelsen. Blandt de voksne, har 81 pct. af de 16-34-årige et godt eller meget godt helbred, hvilket aftager yderligere til 61 pct. af de 35-64-årige og 53 pct. af de +65-årige. Samme mønster gør sig gældende i spørgsmålet om, hvorvidt personer i fysiske aktiviteter er begrænset af deres helbred. Her er andelen af personer, der ikke er begrænsede af deres helbred højest blandt børn, 92 pct., og lavest blandt +65-årige, 52 pct.

Børn får oftere opfyldt deres lægebehov end voksne

3 pct. af de danske børnefamilier svarer ja til, at et barn i husstanden ikke har været til lægen, selvom behovet har været der. Det er noget lavere end andelen af voksne, som ikke har været til lægen på trods af at have haft behov for det. Her har 14 pct. af de 16-34-årige og 8 pct. af de +65-årige fravalgt at gå til lægen.

Få børn kommer ikke til tandlægen, hvis behovet opstår

Tandlægebesøgene bliver  forsømt hos 4 pct. af de danske børnefamilier, hvor et barn i husstanden ikke har været til tandlægen på trods af at have haft behov for det. Blandt de voksne gælder det for 14 pct. af de 16-34-årige og 7 pct. af de +65-årige. I næsten hvert andet tilfælde skyldes de voksnes manglende tandlægebesøg prisen. Da børns tandlægebesøg er gratis, er prisen ikke en hindring for børnefamilierne - her er årsagen til manglende behandling ikke kendt. I og med at undersøgelsen spørger til de seneste 12 måneder, kan det ikke udelukkes, at en mulig årsag kan være omstændigheder relateret til COVID-19.

Helbred og forsømte læge- og tandlægebesøg for børn og voksne. 2021

 

Børn (0-15 år)

16-34 år

35-64 år

65+ år

 

pct.

Godt, meget godt generelt helbred

96

81

61

53

Ikke begrænset i fysiske aktiviteter grundet helbred

92

77

64

52

Har ikke været til lægen, selvom der har været behov1

3

14

12

8

Har ikke været til tandlægen, selvom der har været behov1

4

14

11

7

1 For børns vedkommende er der spurgt, om mindst et barn i husstanden ikke har været til læge eller tandlæge, mens voksne er blevet spurgt til deres egen situation
Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2022 - Nr. 201

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på interviews med husstande, hvor kun en af husstandens voksne medlemmer er blevet interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmerne inkl. børnene. Undersøgelsen bygger på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Man skal derfor være varsom med fortolkning af små niveauforskelle, særligt hvis man betragter mindre undergrupper af befolkningen. Undersøgelsen er en del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i fx Norge og Schweiz. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Man skal derfor være varsom med tolkningen af resultaterne og især ved sammenligninger over tid. Undersøgelsen er del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i visse andre lande. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Kun en meget begrænset del af undersøgelsen offentliggøres af Danmarks Statistik, men EU's statistiske kontor, Eurostat, offentliggør en lang række detaljer om situationen i EU-landene.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation