Gå til sidens indhold

Over halvdelen af budgettet gik til bolig, mad og tøj

Forbrugsundersøgelsen 2022

I 2022, når en dansk husstand anvendte 1.000 kr., gik 168 kr. til fødevarer, beklædning mv., hvor udgiften til fødevarer alene udgjorde 116 kr. Boligbenyttelse mv. er med 341 kr. ud af 1.000 kr. den tungeste post i husholdningsbudgettet. Det er især udgifter til husleje, ejendomsskat for ejerbolig samt udgifter til elektricitet og varme, der vejer tungt på denne post. På posten fritid, restauranter mv. blev der brugt 154 kr. i gennemsnit. Enlige med og uden børn brugte relativt flere penge på boligbenyttelse, hvorimod husstande med flere voksne anvendte flere penge på transport.

Forbrug nedskaleret til 1.000 kr. for forskellige husstandstyper. 2022Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/fu03

Enlige med børn brugte pengene på fødevarer og fornøjelser

Enlige med børn anvendte 180 kr. af de 1.000 kr. og dermed 12 kr. mere end landsgennemsnittet på fødevarer, beklædning mv. Gruppen anvendte 27 kr. mere end gennemsnitshusstanden på fritid, restauranter mv. Der anvendes relativt flere penge på restaurant, cafebesøg og takeaway efterfulgt af hotelophold og pakkerejser.

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte flest penge på boligbenyttelse

Enlige på 60 år og derover uden børn brugte i gennemsnit 444 kr. ud af de 1.000 kr. på boligbenyttelse mv., mens enlige under 60 år uden børn i gennemsnit brugte 378 kr. Husstande med to voksne, hvor hovedpersonen er 60 år eller derover uden børn anvendte i gennemsnit 367 kr. af 1.000 kr. på boligbenyttelse mv. Det gælder for samtlige husstandstyper, at elektricitet udgjorde en stigende andel af hustandenes forbrug, som følge af de høje energipriser. For gennemsnitshusstanden steg forbruget på elektricitet alene fra 7.500 kr. til 13.200 kr. pr. husstand fra 2021 til 2022, mens det i faste priser nærmest var uændret.

Husstande uden børn brugte pengene på fornøjelser

Husstande med to voksne under 60 år uden børn anvendte 174 kr. af de 1.000 kr. og dermed 20 kr. mere end landsgennemsnittet på fritid, restauranter mv. Det er overvejende restaurantbesøg pengene anvendes til efterfulgt af sportslig, kulturelle- og fritids aktiviteter samt udgifter til pakkerejser.

Husstande med mindst tre voksne brugte flest penge på transport

Husstande med mindst tre voksne brugte i gennemsnit 204 kr. ud af de 1.000 kr. på transport svarende til 68 kr. mere end landsgennemsnittet. Husstande med to voksne med børn har det næsthøjeste transportforbrug på 157 kr. af de 1.000 kr., mens husstande med to voksne uden børn, hvor hovedpersonen er under 60 år i gennemsnit brugte 131 kr. ud af de 1.000 kr. på transport. Husstande med to voksne med børn anvendte flest penge på køb af nye biler, mens husstande med mindst tre voksne anvendte relativt flest penge på både brugte og nye biler.

Forbrug fordelt efter husstandstyper nedskaleret til 1.000 kr. 2022

 

Enlige
< 60 år
uden børn

Enlig
? 60 år
uden børn

Enlige
med
børn

2 voksne,
hp< 60 år
uden børn

2 voksne,
hp ? 60 år
uden børn

2 voksne
med
børn

Husstande
med mindst
3 voksne

Hele
landet
 

 

forbrug af 1.000 kr.

Fødevarer, beklædning mv.

165

151

180

164

169

182

168

168

Boligbenyttelse mv.

378

444

357

324

367

291

281

341

Transport

109

94

99

131

114

157

204

137

Kommunikation

27

30

26

24

22

21

21

24

Fritid, restauranter mv.

159

125

181

174

159

146

153

154

Andet

162

157

157

183

169

202

172

176

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/fu03

Forbrug efter husstandstyper. 2022. Løbende priser

 

Enlige
< 60 år
uden børn

Enlig
? 60 år uden børn

Enlige
med
børn

2 voksne,
hp< 60 år
uden børn

2 voksne,
hp ? 60 år
uden børn

2 voksne
med
børn

Husstande
med mindst
3 voksne

Hele
landet
 

 

kr. pr. husstand

Forbrug i alt

220535

223872

313189

375978

417486

512622

601574

359661

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer

23544

24108

38062

41586

47288

66359

71777

41750

Alkoholiske drikkevarer og tobak

5790

5217

4845

7490

11334

6509

7721

7100

Beklædning og fodtøj

6992

4420

13586

12399

11911

20564

21608

11748

Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning

83365

99362

111756

121783

153213

149277

169005

122786

Møbler, husholdningsudstyr og -tjenester

11594

10568

11767

23520

20657

25563

31659

18573

Sundhed

5718

7852

4754

11166

16530

9464

12281

9862

Transport

24102

21020

31038

49297

47558

80499

123003

49103

Kommunikation

5932

6607

8044

9087

9152

10764

12675

8494

Fritid og kultur

19059

19982

28640

34690

44071

43388

52302

32810

Uddannelse

475

78

1891

616

372

4475

7052

1685

Restauranter og hoteller

15974

7954

27896

30781

22343

31643

39796

22577

Andre varer og tjenester

17989

16704

30909

33564

33058

64117

52695

33172

 

antal

Antal personer i husstanden

1,0

1,0

2,5

2,0

2,0

3,9

3,8

2,1

Antal husstande i undersøgelsen

342

374

107

352

560

414

152

2301

Antal husstande i Danmark (1.000)

586,6

549,6

108,1

376,7

468,3

418

265

2772,3

Antal personer i Danmark (1.000)

586,6

549,6

270,4

753,4

936,6

1620,5

994,6

5711,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/FU03

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2023 - Nr. 436

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. december 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation